jan 172005
 

Indretningen af fuglehuset skal nøje gen-nemtænkes for at opnå den fulde udnyttelse af den plads, man får til rådighed. Det er naturligt med et eller flere skabe samt en køkkenbordsplads med en vask. Rindende vand vil lette arbejdet i fuglehuset, hvis det kan lade sig gøre at lægge vand ind. Koldt og varmt vand vil være mest behageligt. En serveringsvogn vil ligeledes være en lettelse i den daglige rutine. I vognen skal man kunne sætte to spande – én til desinfektionsmiddel og én til rent vand. Desuden en spand til frø og opmadningsfoder. Glem ikke en behagelig stol. En del af hobbyen går ud på at iagttage sine dyr for at se, om de lever op til ens forventninger.

 Posted by at 23:21
jan 172005
 

Flest mulige vinduer i huset bør være oplukkelige, for at få en god luftfornyelse. Vinduerne monteres med trådvæv påsat en ramme for at undgå, at fuglene flyver mod vinduerne. Ligeledes skal der være en trådvævsramme til at sætte for døren. Endnu bedre vil være en kombination af både trådvæv og fluevæv, derved opnår man, at den egentlige dør kan stå åben om sommeren, hvor det kan være nødvendigt med kraftig udluftning, og samtidig undgår man, at myg og andre insekter kommer ind i huset. Fluevæv for vinduerne bør også overvejes. Døren monteres på solide hængsler for at få størst mulig stabilitet. Desuden monteres en stabil systemlås med et godt dørgreb. Døren kan være konstrueret som en halvdør (stalddørtypen)

 Posted by at 23:20
jan 172005
 

I murstenshuse bør man benytte de eksisterende stenvægge. Væggene behandles med limfarve, for at de til stadighed kan holde deres åndingsevne uden dog at være for modtagelige for snavs. Når det drejer sig om vægbeklædninger i træhuse, er brædder absolut at foretrække. Hvis man ønsker at anvende spånplader, skal de hærde ordentligt før monteringen for at undgå gener fra formaldehyddampe. Desuden skal pladerne lakeres, for til sidst at blive malet.
Hårde masonitplader er også anvendelige, men da pladerne er ret tynde – 4 mm – vil man få vanskeligheder, hvis man ønsker at hænge bure eller reoler op. Når væggene males, skal man altid benytte lyse nuancer for at kunne udnytte lysindfaldet fuldt ud.
Væggene skal isoleres med mindst 10 cm isoleringsmateriale. I træhuse skal man huske at anvende aluminiumsfolie — alukraft – som dampspærre for at hindre fugtophobninger i konstruktionen og for at dæmme op for unødigt varmetab. Alufolie anvendes også ved opsætning af lofterne. Dampspærren skal sættes op under spærene. Selve loftbeklædningen bankes direkte op på spærene. Sørg altid for en stor overlapning mellem banerne. Ved opsætningen af loftet bør dampspærren gennembrydes mindst muligt. Loftet isoleres med 15-20 cm isoleringsmateriale.
Er huset af en størrelse, så man kan opsætte skillevæggene, kan det anbefales at opdele huset i mindst to rum. Derved får man mulighed for at have forskellig temperatur i huset.
Om man skal have et vandret loft, bør tages op til nærmere overvejelse. Jeg vil anbefale et loft med en vis hældning for derved at kunne udnytte de fordele, der ligger i, at opstigende luft søger mod det højeste punkt i rummet og for at kunne få et bedre lysindfald i rummet, hvis man placerer højtsiddende vinduer. Nordvendte tagvinduer vil som nævnt skabe et bedre lysindfald.

 Posted by at 23:19
jan 172005
 

Et væsentligt problem, man skal tage hensyn til i planlægningsfasen, er fugt. Høj luftfugtighed vil hurtigt påvirke fuglenes helbred. Fugt skaber grobund for skimmelsvampe i rummet såvel som i fuglenes luftveje. Der opstår let forkølelse, og frøet risikerer at blive fordærvet. Desuden kan fugt afstedkomme fældning på unormale tidspunkter. Ethvert fuglehus eller fuglerum skal være tørt. Den optimale luftfugtighed vil ligge ved 60% relativ fugtighed.Hvis man påtænker at bygge et træhus, skal det placeres over jordoverfladen på cement- eller jernstolper. Gulvet bygges af vandfaste materialer. Under gulvet skal der være luftcirkulation for at hindre fugtdannelse og for at opnå en vis tørrende virkning.
For at undgå fugt i og ved murstenshuse skal sokkelen være vandtæt. Af den grund er det anbefalelsesværdig! At lægge drænrør rundt om soklen for at lede evt. fugt væk fra fundamentet.
For at gardere sig fuldt ud mod fugt males soklen med tjære eller vandafvisende maling. Gulvet i murstenshuset bør isoleres mod jordoverfladen med leca for at hindre fugt i at trænge op gennem gulvets betonslidlag. På slidlaget kan man så igen lægge isoleringsmateriale. Selve gulvbelægningen kan varieres alt efter smag. Det mest behagelige gulv vil altid være et bræddegulv belagt med linoleum eller vinyl. Disse belægninger kan efter en udspartling af betonslidlaget limes direkte på dette.

 Posted by at 23:17
jan 172005
 

En effektiv ventilation er et felt, mange opdrættere forsømmer at tage hensyn til under konstruktionen. Man kan vælge at bygge ventilationskanaler i huset eller at foretage luftudskiftning ved hjælp af eldrevne ventilatorer. Det vil være klogt at inkorporere begge løsninger i planlægningen, således at man har en primær ventilationskilde, som giver et let dagligt luftskifte, takket være den naturlige luftcirkulation.

Det væsentlige punkt i den primære ventilation er tilstrækkelig og konstant tilgang af frisk luft, som cirkulerer frit i rummet for til slut at strømme ud i den øvre del af huset, enten gennem en kanal eller et vindue i fronten eller gennem en trækkanal i loftet. Man skal altid undgå ventilationshuller, som er placeret modsat hinanden; de skaber træk i huset, hvilket er yderst skadeligt for fuglene. Derudover skal man tage hensyn til placeringen af trækhuller i forhold til yngleburene og voliererne. Ventilatoren skal altid placeres modsat yngleburene.
En el-dreven ventilation vil være yderst effektiv som sekundær ventila-tionsmulighed, idet man ofte kommer ud for kolde perioder, hvor man er nødt til at lukke af for luftcirkulationen. Ventilationen kan enten hente frisk luft ind eller få trukket den dårlige luft ud af huset. Om sommeren er den uundværlig, fordi man let i højsommeren kommer op på meget høje temperaturer i huset, især på en vindstille dag.

 Posted by at 23:16
jan 172005
 

Om man skal vælge at holde sine fugle indendørs i huset eller bygge et specielt fuglehus afhænger af den enkelte opdrætters behov og ønsker for sit fuglehold. Dog må man konstatere, at det er bekosteligt at bygge et hus op fra bunden. Ikke desto mindre vil jeg anbefale et fuglehus, fordi man lettere kan styre temperaturen i et selvstændigt hus.
At forklare, hvordan man opbygger et fuglehus i detaljer, vil føre for vidt her. Men jeg vil nævne nogle principper og nogle detaljer, som man bør have i erindring under planlægningen af huset.

 Posted by at 23:07