Udstilling – Køge + SVK – 19.10.2012

 Udstillinger  Kommentarer lukket til Udstilling – Køge + SVK – 19.10.2012
okt 202012
 
 Posted by at 15:32
apr 042012
 

Følgende er gældende for alle figurkanarierne:

Brogethed ved lipokrom fuglene.
Det er tilladt at udstille en fugl som ren lipokrom, hvis den har en mørk plet på hoved eller krop på max 1 cm², eller 3 mørke sammenhængende vinge eller halefjer.

Brogethed ved melanin fuglene.
Det er tilladt at udstille en fugl som ren melanin, hvis den har en lys plet på hoved eller krop på max 1 cm², eller 3 lyse sammenhængende vinge eller halefjer.

 

Copyright: DKK og JFKK

 Posted by at 10:15
apr 042012
 

Lipokrom og melanin fugle fremkommer ved alle kanarieracer uanset om det er farvekanarier eller figurkanarier.

Lipokromfarve. (Fedtstoffarve) (Bundfarve):
Den er hvide – gul – eller rød og er det der giver fuglene farve i deres fjerdragt. Lipokromfarven der er lig med fedtstoffarven skal fremkomme jævnt over hele fuglen. På melaninfuglene vil farven på de intensive fugle fremstå ren og klar, fordi intensivfaktoren fortrænger det brune phæo-melanin mellem striberne.

Melanin. (Pigment):
Det er det der giver kanarierne det mørke farvestof i fjerdragten. Der findes to typer melanin: eu-melanin der blandt andet giver de mørke striber vi kan se på ryggen og siderne af melaninfuglene samt phæo-melanin der fremkommer som en brun farve i fjerene og er særlig tydelig mellem ryggens striber.

Rimede og intensive fugle fremkommer ved alle kanarieracer uanset om det er farvekanarier eller figurkanarier.

Rim – rimet – rimlaget: er betegnelsen vi bruger, når fuglene viser et hvidt lag over hele bundfarven som om de var dækket af et fint lag frostrim. Der kan selvfølgelig være store forskelle på hvor kraftigt rimlaget fremkommer, helt fra hvor det næsten dække fuglens bundfarve til en ganske svag smule der kun kan anes på gumpen eller fuglens hals. De rimede fugle har ret brede og lange fjer, jo mere rimede desto bredere og længere fjer, dermed kan det også forklares hvorfor der er den forskel mellem de rimede fugle. gumpen eller fuglens hals. De rimede fugle har ret brede og lange fjer, jo mere rimede desto bredere og længere fjer, dermed kan det også forklares hvorfor der er den forskel mellem de rimede fugle.

Hvis man tænker sig at der er en given mængde farvestof tilstede til hver fjer, vil der ved de længste fjer ikke være farvestof til at dække mere end halvdelen af fjeren, således at resten af fjeren viser et farveløst hvidt område, det synlige resultat vil være en fugl med svag bundfarve og store hvide områder. Men ved smallere og smallere fjer, vil farven kunne dække mere og mere af fjeren, til vi når helt frem til at det kan dække hele fjerens overflade og dermed fremkommer der mange forskellige grader af rim.

På de røde rimede lipokromfugle er det ret let at se forskel på rimede og intensive, fordi rimen her fremkommer i retningen af små halvmåner yderst på fjerene, hvorimod det på de gule rimede mere fremkommer i form af et hvidt slør, eller som om fuglen er dækket af et let lag frostrim. På de hvide fugle kan man ikke umiddelbart se forskel, det vil kun være muligt at adskille rimede og intensive ved at sammenligne fjerenes brede og længde.

Intensiv:
Modpolen til rim. Det betegner at farvestoffet dækker hele fjerenes overflade så der overhovedet ikke kan anes noget hvidt i fjerdragten, en faktor der har stor indflydelse på fjerdragtens længde og dermed farven på fjerene. Da den givne mængde farve ikke skal dække så stort et område, vil den kunne dække hele fjerens overflade, således bundfarven vil fremstå stærkere og mere ren – klar. De to udtryk kan også betragtes som bund og top på en skala fra 0% til 100%, hvor rimede fugle ved 0% (hvis de findes) vil være så godt som uden farve og med meget lange løse fjer, hvorimod intensive der er i nærheden af de 100% vil være meget tyndbefjeret så man på nogle områder af kroppen kan se huden gennem fjerene, og farven vil være meget ren og klar. De fugle der ligger omkring 50% er de fugle vi af og til betegner som ”hverken eller fugl” forstået på den måde at de rent udstillingsmæssigt ikke kan henregnes til hverken de rimede eller intensive serier. Normal praksis er at man sammensættes avlspar af intensiv x rim eller omvendt, men ikke ved gloster opdrætterne, de har nu i mange år udelukkende avlet med rim x rim,  men her skal avleren så have en rimelig erfaring for at opstille de rigtige kombinationer, ellers vil der avles fugle med alt for lange fjer der kan medføre ”lumps” og alt for løs fjerdragt. Intensivfaktoren arver uafhængigt, der ingen forskel på hvem af forældrene der er intensiv eller ikke-intensiv, i begge køn vil der fødes såvel intensive som rimede fugle.

 

Copyright: DKK og JFKK

 Posted by at 10:10
apr 042012
 

Følgende type udstillingsbure skal anvendes for de angivne racer.

Hollandsk Universalbur eller Wursterbur:
Alle farvekanarier.
Lizard. Gloster Corona, Consort. Irish Fancy.
Tysk Toppet. Norwich. Crested – Crestbred.

Border bur
Border Fancy.  Fife Fancy.  Scotch Fancy.  Japan Hoso.   Raza Espagnola.

Stort rektangulært Frisé bur
A.G.I.  Pariser Frisé.  Paduaner.

Kuppelbur
Andre frisè racer.  Münchener.  Berner.  Lancashire. Yorkshire.  Belgisk Bossu.
Llarquet Espagnol.

Harzer sangbur 
Harzer
Waterschlager
Timbrado

Nye racer
Se Standarden.

De forskellige racer udstilles i ovenstående bure for at de bedst muligt kan komme til deres ret. En variation kan være pindenes tykkelse og udformning. (se nedenstående).

BURE

Wursterbur: Der skal være 6 frie tråde mellem pindende.

Hollandsk Universalbur: Som standard.

Borderbur: Til Border Fancy og Scotch Fancy anvendes 16 mm. glat, snoet eller lige rillet  rundstok. Med burets låge til højre placeres pindende således, at den første pind placeres på trådnr.2 efter knækket svarende til tråden med hul til drikkekop, derefter 6 frie tråde imellem og på den 7 tråd placeres næste pind.

Borderbur: Til Fife Fancy, Japan Hoso og Raza Espagnola anvendes 13 mm. glat, snoet eller lige rillet rundstok.  Med burets låge til højre placeres første pind på tråd nr. 2 efter knækket svarende til tråden med hul til drikkekop, derefter 5 frie tråde imellem og på den 6. tråd placeres næste pind.

Kuppelbur: 1 pind i midten på trådkrans midt i buret. Med burets låge til højre placeres pind nr 2 for neden til venstre på tråd nr 4 Der bruges 16 mm. oval pind eller rundstok til de store racer.

Der bruges 13 mm. oval pind eller rundstok til de små racer.

Stort rektangulært Frisé bur: Der bruges 16 mm oval pind eller rundstok.  Pindene placeres på tråd nr 9 henholdsvis fra venstre og  højre side.

 

Pumpeglas
Pumpeglasset placeres på burets venstre side, og skal være hvidt med klart glas.

Burnummer.
Burnummeret placeres til venstre som vist på billede.

Burets bund dækkes med bølgepap med rillerne på tværs af buret.

Rigeligt med frø så der er nok under udstillingen.

 
Copyright: DKK og JFKK

 Posted by at 10:03
apr 042012
 

Udstillingsregler for DM, DKK og JFKK.

Nedenstående regler er gældende for afholdelse af DM og kåringsskuer i DKK og JFKK, således at disse kan afvikles så ensartet som muligt. I regelsættet er der skrevet DM, det skiftes ud med DKK eller JFKK mester i de år man ikke har DM.

§ 1. AFHOLDELSE.
Der er mellem foreningerne DKK og JFKK aftalt, at der afholdes et Danmarksmesterskab hvert år den 2. weekend i november, således at DM altid vil være sidste udstilling. I alle lige år står DKK som arrangør og i alle ulige år står JFKK som arrangør. Når en klub ikke afholder DM, kan de afholde kåringsskue.

§ 2. UDSTILLERE OG RINGMÆRKNING.
Alle medlemmer af DKK og JFKK kan udstille fugle efter følgende kriterier:

Ved kåringsskuerne skal man være medlem af den klub man udstiller i.

Fuglen skal være af en race/type, der er anerkendt af DKK og JFKK.

Endvidere skal fuglen være opdrættet af udstilleren selv. Det gælder også for flerårige fugle. Fuglen skal være forsynet med fast ring. Fuglen kan udstilles både som etårig og flerårig.

§ 3. RINGE.
Alle ringe godkendt af de respektive foreninger godkendes.

Der opgives ikke ringnumre for de enkelte fugle til udstillingen.

Udstillingsudvalget i den arrangerende forening kan rekvirere en ringliste fra hver af de to klubber, så der er en mulighed for kontrol. Udstillere med udenlandske ringe sender samtidig med tilmeldingen kopi af ringsedler på købte ringe i eget navn.

§ 4. KLASSIFIKATION.
Fuglene udstilles i de respektive grupper uanset antal. Enten som enkel fugl eller som stamme. Ungfugle i en præmiegruppe og flerårige i en præmiegruppe.

§ 5. USTILLINGSBURE.
Udstillerne benytter egne udstillingsbure der skal være af nedennævnte type:

WURSTERBUR II eller UNIVERSALBUR:
Med 13 mm træpind eller godkendt plastikpind. Der skal være 6 frie tråde mellem pindende (8. mellemrum fra hver side): Farvekanarier, Lizard, Gloster, Tysktoppet, Raza Espagnola, Irish Fancy.

WURSTERBUR TYPE II eller UNIVERSALBUR:
Med 16 mm træpind eller godkendt plastikpind. Der skal være 6 frie tråde mellem pindende (8. mellemrum fra hver side): Norwich og Crest/Crestbred.

BORDERBUR til Border Fancy:
anvendes 16 m.m. glat, snoet eller lige rillet rundstok. Pindene placeres således at den første pind placeres på tråd nr. 2 efter knækket svarende til tråden med hul til drikkekop, derefter 6 tråde imellem og på den 7. tråd placeres næste pind. Pumpeglasset ud for venstre pind modsat lågen.

BORDERBUR Til Fife Fancy, Japan Hoso, Raza Espanola, Scotch Fancy:
anvendes 13 m.m. glat, snoet eller lige rillet rundstok. Pindene placeres på tråd nr. 2 efter knækket svarende til tråden med hul til drikkekop, derefter 5 tråde imellem og på den 6. tråd placeres næste pind. Pumpeglasset ud for venstre pind modsat lågen.

KUPPELBUR:
Med oval pind 16×10 mm: Lancashire, Yorkshire, Scotch Fancy, Berner.

Med oval pind 13×10 mm: Fiorino, Gibber Italicus, Giboso Espagnol, Sydhollandsk Frisé, Nordhollandsk Frisé, Schweizisk Frisé, Belgisk Bossu, Münchener, Melado Tinerfino, Mehringen, Rheinländer, Japan frisé (Makige), Llarquet Espanola.

Pindene placeres med en øverst i midten og en pind i fjerde ribbe nederst til venstre. Pumpeglasset placeres ud for nederste pind, med lågen til højre.

STORT FRISÉBUR til Pariser Frisé, Paduaner, AGI:
Der bruges 16 m.m. oval pind eller rundstok. Pindene placeres på tråd nr. 9 henholdsvis fra venstre og højre side.

GENERELT:
Udvendige fodertrug/drikketrug må ikke være anbragt på noget udstillingsbur.

Til alle bure skal der anvendes et 75 ml hvidt pumpeglas med klart glas, anbragt i venstre side.

Kortholder påmonteres i højre side for oven.

Bur nummer anbringes yderst til venstre på buret.

Burets bund skal være dækket af gråbrunt bølgepap med rillerne på tværs.

Der gives rigeligt med frø på bunden og intet andet.

Udstillingsbure og pumpeglas skal naturligvis være rene og velholdte.

§ 6. UDSTILLINGSGEBYR.
Tilmeldings- og stadegebyr fastsættes af den arrangerende forening og betales på den af denne anviste giro- eller bankkonto.

Den forening som ikke afholder DM sørger selv for transport af fuglene til og fra udstillingen. Den ikke arrangerende forening afholder alle udgifter, der er forbundet med denne transport.

§ 7. TILMELDING.
TILMELDINGSBLANKETTER udsendes i god tid før udstillingen af den arrangerende forening. Tilmeldingsfrist samt sidste rettidig indbetaling af gebyrer bekendtgøres samtidig hermed.

Fuglene tilmeldes som enkelt fugle eller stamme: En stamme er 4 fugle med samme

tilmeldingsnøgle og årgang.

Skuets bedste farve- og figurfugl kan findes både ved enkeltfugle og i stammerne.

Fugle tilmeldt forkert vil blive bedømt, men kan ikke vinde.

§ 8. INDLEVERING AF FUGLE.
Indlevering af fugle finder sted som anført af den arrangerende forening.

§ 9. UDLEVERING AF FUGLE.
De udstillede fugle udleveres på en fastsat og bekendtgjort tidspunkt.

§ 10. ANSVAR OG RISIKO.
De udstillede fugle skal være forsynet med frø ved modtagelsen. Under udstillingen vil fuglene blive tilset og passet, og enhver tænkelig sikkerhedsforanstaltning vil være truffet til fuglenes beskyttelse. Den endelige risiko for fuglen og dens helbred m.v. må udstilleren dog selv bære.

§ 11. BEDØMMELSE AF DE UDSTILLEDE FUGLE.
Udstillingsudvalget i den arrangerende forening er ansvarlig for bedømmelsen i henhold til gældende standardkrav m.v. På dette grundlag bedømmes fuglene udelukkende af de udvalgte dommere, og dommerne alene afgør pointtildelingen, præmieringen m.v.

§ 12. BEDØMMELSE OG PRÆMIERINGSSYSTEM FOR FARVE-OG FIGURKANARIER.
GENERELT.

Alle udstillede kanarier bedømmes enkeltvis efter en 100 pointskala i henhold til vedtagne standarder.

Pointtildelingen påføres kun som bruttopoint *) og vil fremgå af burkort, dog kan der af udstillingsudvalget vælges at påføre delpoint.

Fuglene rangeres med bedste 1-7, hvis fuglene har fået 90 point.

Fugle, som er tilmeldt som stamme, tildeles tillægspoint som stamme 1-6 i henhold til standarden, dog vil der ikke blive tillagt tillægspoint, hvis 1 af fuglene får mindre end 88 point.

*) Dog vil det være valgfrit om foreningerne ved kåringsskuerne vælger en anden pointtildeling.

PRÆMIERING.
Fugle med mindst 91 point indgår i konkurrencen om Danmarksmesterskabet og Guld. Fugle med mindst 90 point indgår i konkurrencen Sølv og Bronze medaljer.

Stammer med mindst 366 point inkl. tillægspoint indgår i konkurrencen om Danmarksmesterskabet samt Guld. Stammer med mindst 364 point inkl. tillægspoint indgår i konkurrencen om Sølv og Bronze medaljer.

DANMARKSMESTRE.
I hver serie findes en DM vinder både for ungfugle, flerårige og stammer, som får et DM bånd og rosette på buret.

Der udløses et DM uanset, hvor mange der er tilmeldt i hver serie.

Bedste farvestamme i ungfugle tildeles endvidere en rosette samt en præmie skænket af COM Danmark.

Bedste figurstamme i ungfugle tildeles endvidere en rosette samt en præmie skænket af COM Danmark.

Ved pointlighed er det tillægspointene der afgør, hvem der vinder.

Alle ungfugle indgår i konkurrencen om bedste farve-og figurfugl.

KONKURRENCEBEDØMMELSE.
Præmiegrupper.

Fuglene opdeles i 4 præmiegrupper: Ungfugle(enkel og stamme) og flerårige (enkel og stamme).

I serier hvor der er tilmeldt over 20 fugle, kan serien opdeles i flere DM serier. Det kan eksempelvis være i mosaikserien, hvor der kan være over 20 fugle i mosaik 1 og over 20 fugle i mosaik 2, eller ved rød intensiv, rød rimet, gul intensiv og gul rimet. Når der er mere end 8 fugle i en gruppe, kan der dannes en ny præmiegruppe.

I hver præmiegruppe tildeles nr. 1 en rosette og en guldmedalje, nr. 2 en rosette og en sølvmedalje og nr. 3 en rosette og en bronzemedalje.

FARVEFUGLENE.
Der kan være 4 DM vindere i hver serie, en for ungfugle, flerårige og stammer, dog kan der som beskrevet ovenfor, i særlige tilfælde være flere DM vindere i en serie. Dommerne udpeger vindere.

Flerårige placeres samlet.

FIGURFUGLENE.
Der kan være 4 DM vindere i hver serie, en for ungfugle, flerårige og stammer, dog kan der som beskrevet ovenfor, i særlige tilfælde være flere DM vindere i en serie. Dommerne udpeger vindere.

Flerårige placeres samlet.

§ 13. PRÆMIER.
Udstilleren har krav på præmier i henhold til præmiesystemet. Fugle, hvis ringnummer ved bedømmelsen ikke er i overensstemmelse med reglerne efter § 3, præmieres dog ikke.

§ 14. GENERELT I ØVRIGT.
Intet af det udstillede må fjernes eller ombyttes under udstillingen uden udstillingsudvalgets tilladelse. Overtrædelse heraf kan medføre udelukkelse fra de 2 følgende års udstilling. Uden for udstillingens åbningstid har kun udstillingsudvalget, bestyrelsen og de af bestyrelsen autoriserede hjælpere adgang til udstillingslokalerne.

I øvrigt gøres medlemmerne opmærksom på, at deres egen forsikring skal dække tab ved tyveri eller bortkomst af fugle.

Udstillingsudvalget bestemmer udstillingsopsætning, herunder burenes placering, og er over for bestyrelsen ansvarlige for, at udstillingsreglerne overholdes.

Udstillingsudvalget/bestyrelsen kan til enhver tid udelukke syge fugle og afvise forkerte samt defekte/misligholdte udstillingsbure. Stadegebyr refunderes ikke.

Protester og øvrig kritik indgives skriftlig til den arrangerende klubs formand senest 8 dage efter udstillingens afslutning. Disse behandles af bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.

 

Copyright: DKK og JFKK

 Posted by at 09:46
mar 212012
 

Skuets   Hovedvindere:

Bedste Farvekanarie Abbas barakat nr. 3 Gul Intensiv
Bedste Farvestamme Abbas barakat S 1 Gul Intensiv
Bedste Figurkanarie Rudolf Hansen nr. 375 Japan Hoso
Bedste Figurstamme Erik Nielsen S 36 Lizard

FARVEKANARIER:

Brutto

Point

Stamme

Tillægs

point

Total

Guld   Sølv Bronze

1   – 7

i serien

BEDSTE

LIPOKROM   SERIE GUL

Nr

P

Fugl

Opdrætter

S/F

1

A

Gul Intensiv Jørgen Petersen

89

7

2

A

Gul Intensiv Gitte & Mikael Eriksen

0

3

A

Gul Intensiv Abbas Barakat

S   1

92

363

Guld

1

X

4

A

Gul Intensiv Abbas Barakat

S   1

91

3

Sølv

2

5

A

Gul Intensiv Abbas Barakat

S   1

89

366

6

A

Gul Intensiv Abbas Barakat

S   1

91

Guld

Bronze

7

B

Gul Rimet Jørgen Petersen

88

8

B

Gul Rimet Rudolf Hansen

87

9

B

Gul Rimet Rudolf Hansen

90

Bronze

5

10

B

Gul Rimet Abbas Barakat

S   2

91

360

Guld

3

11

B

Gul Rimet Abbas Barakat

S   2

90

4

6

12

B

Gul Rimet Abbas Barakat

S   2

89

364

13

B

Gul Rimet Abbas Barakat

S   2

90

Bronze

Sølv

4

14

B

Gul Rimet Abbas Barakat

88

LIPOKROM   SERIE HVID

15

A

Hvid Recessiv Lone Christiansen

S   3

91

361

Sølv

2

16

A

Hvid Recessiv Lone Christiansen

S   3

88

2

5

17

A

Hvid Recessiv Lone Christiansen

S   3

90

363

Bronze

3

18

A

Hvid Recessiv Lone Christiansen

S   3

92

Guld

1

19

A

Hvid Recessiv Gitte & Mikael Eriksen

0

20

A

Hvid Recessiv Palle Buch

89

4

21

A

Hvid Recessiv Palle Buch

88

6

LIPOKROM   SERIE RØD

22

A

Rød Intensiv Frede Tønnesen

89

23

A

Rød Intensiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

91

5

24

A

Rød Intensiv Gitte & Mikael Eriksen

0

25

A

Rød Intensiv Per Ingemarsson

S   4

88

357

26

A

Rød Intensiv Per Ingemarsson

S   4

89

4

27

A

Rød Intensiv Per Ingemarsson

S   4

91

361

Bronze

4

28

A

Rød Intensiv Per Ingemarsson

S   4

89

29

A

Rød Intensiv Palle Buch

91

30

A

Rød Intensiv Palle Buch

89

31

A

Rød Intensiv Mogens Johansen

S   5

88

352

32

A

Rød Intensiv Mogens Johansen

S   5

88

6

33

A

Rød Intensiv Mogens Johansen

S   5

88

358

34

A

Rød Intensiv Mogens Johansen

S   5

88

35

A

Rød Intensiv Henning Hansen

S   6

89

352

36

A

Rød Intensiv Henning Hansen

S   6

88

0

37

A

Rød Intensiv Henning Hansen

S   6

87

352

38

A

Rød Intensiv Henning Hansen

S   6

88

39

A

Rød Intensiv Torben Christiansen

S   7

91

357

Sølv

3

40

A

Rød Intensiv Torben Christiansen

S   7

90

3

41

A

Rød Intensiv Torben Christiansen

S   7

88

360

42

A

Rød Intensiv Torben Christiansen

S   7

88

43

A

Rød Intensiv Torben Christiansen

90

44

A

Rød Intensiv Torben Christiansen

92

Guld

1

45

B

Rød Rimet Bjørn Rasmussen & Lars Skov

88

46

B

Rød Rimet Gitte & Mikael Eriksen

0

47

B

Rød Rimet Per Ingemarsson

89

48

B

Rød Rimet Per Ingemarsson

87

49

B

Rød Rimet Per Ingemarsson

92

Guld

2

50

B

Rød Rimet Palle Buch

88

51

B

Rød Rimet Palle Buch

89

52

B

Rød Rimet Mogens Johansen

S   8

89

358

53

B

Rød Rimet Mogens Johansen

S   8

91

0

Bronze

7

54

B

Rød Rimet Mogens Johansen

S   8

87

358

55

B

Rød Rimet Mogens Johansen

S   8

91

Sølv

6

56

B

Rød Rimet Henning Hansen

89

57

B

Rød Rimet Torben Christiansen

S   9

87

356

58

B

Rød Rimet Torben Christiansen

S   9

90

0

59

B

Rød Rimet Torben Christiansen

S   9

89

356

60

B

Rød Rimet Torben Christiansen

S   9

90

SORT   SERIE

61

A

Sort Gul Intensiv Erik Bruhn Svendsen

90

62

A

Sort Gul Intensiv Erik Bruhn Svendsen

90

Sølv

63

A

Sort Gul Intensiv Erik Bruhn Svendsen

90

Bronze

64

B

Sort Rød Intensiv Erik Bruhn Svendsen

S   10

89

356

65

B

Sort Rød Intensiv Erik Bruhn Svendsen

S   10

91

0

Bronze

4

66

B

Sort Rød Intensiv Erik Bruhn Svendsen

S   10

87

356

67

B

Sort Rød Intensiv Erik Bruhn Svendsen

S   10

89

68

B

Sort Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   11

88

359

69

B

Sort Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   11

91

3

Sølv

2

70

B

Sort Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   11

90

362

71

B

Sort Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   11

90

72

B

Sort Rød Intensiv Villy Rasmussen

88

73

B

Sort Rød Intensiv Villy Rasmussen

92

Guld

1

74

C

Sort Hvid Erik Bruhn Svendsen

88

75

C

Sort Hvid Erik Bruhn Svendsen

89

76

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Jørn Henriksen

S   12

89

355

77

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Jørn Henriksen

S   12

87

0

78

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Jørn Henriksen

S   12

88

355

79

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Jørn Henriksen

S   12

91

Guld

3

80

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   13

90

358

Bronze

6

81

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   13

88

4

82

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   13

90

362

Sølv

5

83

D

Sort Kobolt Rød Intensiv Villy Rasmussen

S   13

90

7

84

E

Sort Kobolt Rød Rimet Jørn Henriksen

S   14

90

357

85

E

Sort Kobolt Rød Rimet Jørn Henriksen

S   14

87

0

86

E

Sort Kobolt Rød Rimet Jørn Henriksen

S   14

90

357

Sølv

87

E

Sort Kobolt Rød Rimet Jørn Henriksen

S   14

90

Bronze

AGAT   SERIE

88

A

Agat Gul Intensiv Erik Bruhn Svendsen

87

89

A

Agat Gul Intensiv Erik Bruhn Svendsen

88

7

90

B

Agat Gul Rimet Jørgen Thestrup

87

91

C

Agat Rød Intensiv Abbas Barakat

90

Sølv

3

92

D

Agat Rød Rimet Abbas Barakat

88

6

93

E

Agat Hvid Jørgen Thestrup

89

5

94

F

Agat Opal Gul Intensiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

90

Sølv

4

95

G

Agat Opal Hvid Recessiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

91

Guld

1

96

H

Agat Topaz Hvid Recessiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

91

Guld

2

97

I

Agat Gul Intensiv Jørgen Thestrup

F

87

98

I

Agat Gul Intensiv Jørgen Thestrup

F

88

BRUN   SERIE

99

A

Brun Rød Intensiv Villy Rasmussen

88

ISABEL   SERIE

100

A

Isabel gul Intensiv Erik Bruhn Svendsen

88

101

B

Isabel Rød Intensiv Arne Plum

S   15

90

358

Sølv

3

102

B

Isabel Rød Intensiv Arne Plum

S   15

90

4

6

103

B

Isabel Rød Intensiv Arne Plum

S   15

88

362

104

B

Isabel Rød Intensiv Arne Plum

S   15

90

Bronze

5

105

B

Isabel Rød Intensiv Arne Plum

89

7

106

B

Isabel Rød Intensiv Arne Plum

89

107

C

Isabel Rød Rimet Arne Plum

S   16

88

360

108

C

Isabel Rød Rimet Arne Plum

S   16

91

3

Guld

1

109

C

Isabel Rød Rimet Arne Plum

S   16

91

363

Sølv

2

110

C

Isabel Rød Rimet Arne Plum

S   16

90

Bronze

4

PHÆO   OG SATINET SERIE

111

A

Phæo Gul Rimet Villy Rasmussen

90

Sølv

2

112

B

Phæo Hvid Recessiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

90

Bronze

3

113

B

Phæo Hvid Villy Rasmussen

89

4

114

C

Satinet Hvid Recessiv Erik Nielsen

S   17

0

264

115

C

Satinet Hvid Recessiv Erik Nielsen

S   17

88

5

116

C

Satinet Hvid Recessiv Erik Nielsen

S   17

88

264

6

117

C

Satinet Hvid Recessiv Erik Nielsen

S   17

88

7

118

C

Satinet Hvid Recessiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

90

Sølv

1

MOSAIK   SERIE TYPE 1

119

A

Sort Rød Mosaik Type 1 Erik Bruhn Svendsen

S   18

89

360

120

A

Sort Rød Mosaik Type 1 Erik Bruhn Svendsen

S   18

90

4

Sølv

121

A

Sort Rød Mosaik Type 1 Erik Bruhn Svendsen

S   18

90

364

Bronze

122

A

Sort Rød Mosaik Type 1 Erik Bruhn Svendsen

S   18

91

Guld

123

A

Sort Rød Mosaik Type 1 Villy Rasmussen

0

124

A

Sort Rød Mosaik Type 1 Rasim Durakovic

90

125

B

Agat Rød Mosaik Type 1 Erik Bruhn Svendsen

0

126

B

Agat Rød Mosaik Type 1 Preben Frost Sørensen

S   19

91

358

Guld

127

B

Agat Rød Mosaik Type 1 Preben Frost Sørensen

S   19

89

4

128

B

Agat Rød Mosaik Type 1 Preben Frost Sørensen

S   19

89

362

129

B

Agat Rød Mosaik Type 1 Preben Frost Sørensen

S   19

89

130

C

Agat Opal Gul Mosaik Typ 1 Benny Kristensen

89

131

C

Agat Opal Gul   Mosaik Typ 1 Benny Kristensen

89

132

D

Brun Rød Mosaik Type 1 Villy Rasmussen

89

MOSAIK   SERIE TYPE 2

133

A

Gul Mosaik Type 2 Jørgen Petersen

90

Sølv

6

134

A

Gul Mosaik Type 2 Jørgen Petersen

89

135

B

Rød Mosaik Type 2 Palle Buch

92

Guld

1

136

B

Rød Mosaik Type 2 Palle Buch

0

137

B

Rød Mosaik Type 2 Henning Hansen

S   20

90

361

7

138

B

Rød Mosaik Type 2 Henning Hansen

S   20

91

4

Sølv

3

139

B

Rød Mosaik Type 2 Henning Hansen

S   20

89

365

140

B

Rød Mosaik Type 2 Henning Hansen

S   20

91

Sølv

Bronze

4

141

C

Agat Rød Mosaik Type 2 Preben Frost Sørensen

91

Guld

2

142

C

Agat Rød Mosaik Type 2 Preben Frost Sørensen

90

Sølv

5

FIGURKANARIER

TYSK   TOPPET

143

A

Tysk Toppet Gul Intensiv Frede Tønnesen

91

Guld

1

144

A

Tysk Toppet Gul Intensiv Henning Hansen

90

Sølv

3

145

B

Tysk Toppet Gul Rimet Frede Tønnesen

89

4

146

C

Tysk Toppet Rød Intensiv Frede Tønnesen

90

Sølv

2

147

D

Tysk Toppet Hvid Frede Tønnesen

88

5

148

D

Tysk Toppet Hvid Gitte & Mikael Eriksen

0

GLOSTER   CORONA

149

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel Tom Nielsen

88

150

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel Tom Nielsen

89

151

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel Birger H. Olsen

90

Sølv

152

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Preben Thygesen

92

Guld

1

153

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Preben Thygesen

89

154

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Preben Thygesen

89

155

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Kristensen

S   21

89

356

156

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Kristensen

S   21

89

6

157

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Kristensen

S   21

89

362

158

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Kristensen

S   21

89

159

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Lone Christiansen

89

160

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Lone Christiansen

90

161

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

90

162

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

90

163

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

0

164

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

90

165

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   22

90

360

166

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   22

91

4

Bronze

6

167

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   22

89

364

168

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   22

90

169

C

Hvid Mel. max 25% Lip. Lone Christiansen

90

Sølv

170

C

Hvid Mel. max 25% Lip. Abbas Barakat

91

Guld

3

171

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Tom Nielsen

89

172

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

S   23

90

359

fejltilmeldt

173

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

S   23

90

5

174

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

S   23

89

364

fejltilmeldt

175

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

S   23

90

fejltilmeldt

176

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

89

177

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

90

fejltilmeldt

178

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

0

179

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Benny Kristensen

89

180

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Lone Christiansen

91

Sølv

7

181

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Lone Christiansen

90

182

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Lone Christiansen

90

183

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Lone Christiansen

91

Bronze

5

184

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Abbas Barakat

92

Guld

2

185

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Abbas Barakat

89

186

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Abbas Barakat

90

187

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   24

91

181

fejltilmeldt

4

188

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

S   24

90

0

189

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

S   24

0

181

190

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

S   24

0

191

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

0

192

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Torben Kjøller

S   25

90

359

193

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Torben Kjøller

S   25

90

5

194

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Torben Kjøller

S   25

90

364

195

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Torben Kjøller

S   25

89

196

E

Corona Intensiv Poul Lund Jørgensen

0

197

E

Corona Intensiv Abbas Barakat

0

198

F

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Birger H. Olsen

F

90

Sølv

GLOSTER   CONSORT

199

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Preben Thygesen

90

Sølv

200

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Samir Badir

S   26

90

360

Bronze

201

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Samir Badir

S   26

91

4

Guld

3

202

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Samir Badir

S   26

89

364

203

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Samir Badir

S   26

90

204

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Abbas Barakat

90

205

A

Gul Lip. Rim. 25% Mel. Allan Johansen

89

206

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Preben Thygesen

89

207

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Preben Thygesen

89

208

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Preben Thygesen

90

209

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Fog

S   27

90

359

210

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Fog

S   27

90

5

211

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Fog

S   27

90

364

212

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Fog

S   27

89

213

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Birger H. Olsen

90

214

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Birger H. Olsen

90

215

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Birger H. Olsen

89

216

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Benny Kristensen

89

217

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Palle Jensen

0

218

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Lone Christiansen

89

219

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Lone Christiansen

89

220

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Lone Christiansen

90

221

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

S   28

90

357

222

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

S   28

89

5

223

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

S   28

89

362

224

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

S   28

89

225

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Abbas Barakat

0

226

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   29

90

363

227

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   29

91

4

Bronze

6

228

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   29

90

367

229

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

S   29

92

Sølv

Guld

2

230

B

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Mohammed Alhaidary

91

Sølv

4

231

C

Hvid Mel. 25% Lip. Tom Nielsen

90

fejltilmeldt

232

C

Hvid Mel. 25% Lip. Lone Christiansen

90

Sølv

233

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

0

234

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

0

235

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Samir Badir

0

236

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Birger H. Olsen

92

Guld

1

237

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Birger H. Olsen

89

238

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Abbas Barakat

91

Sølv

5

239

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Abbas Barakat

0

240

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

S   30

89

267

fejltilmeldt

241

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

S   30

89

0

fejltilmeldt

242

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

S   30

89

267

fejltilmeldt

243

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

S   30

0

244

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

89

245

D

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Mohammed Alhaidary

0

246

E

Consort Intensiv Poul Lund Jørgensen

0

247

E

Consort Intensiv Poul Lund Jørgensen

0

248

E

Consort Intensiv Poul Lund Jørgensen

0

249

E

Consort Intensiv Abbas Barakat

90

Sølv

7

250

E

Consort Intensiv Torben Kjøller

89

251

E

Consort Intensiv Torben Kjøller

89

252

F

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Preben Thygesen

F

91

Guld

253

F

Gul Mel. Rim. 25% Lip. Birger H. Olsen

F

89

254

G

Gul Br. Rim. Forskellig Str. Birger H. Olsen

F

88

BORDER   FANCY

255

A

Gul Intensiv Preben F. Olsen

89

256

A

Gul Intensiv Jens Møller Pedersen

91

Guld

7

257

A

Gul Intensiv Jens Møller Pedersen

90

Sølv

258

A

Gul Intensiv Allan Johansen

90

Bronze

259

A

Gul Intensiv Allan Johansen

89

260

B

Gul Rimet Jens Møller Pedersen

88

261

B

Gul Rimet Allan Johansen

90

Sølv

262

B

Gul Rimet Allan Johansen

91

Guld

5

263

C

Gul Melanin Intensiv Orla Hesselberg

92

Guld

1

264

C

Gul Melanin Intensiv Orla Hesselberg

90

Sølv

265

C

Gul Melanin Intensiv Orla Hesselberg

90

Bronze

266

D

Gul Melanin Rimet Jens Møller Pedersen

91

Guld

6

267

D

Gul Melanin Rimet Orla Hesselberg

90

Sølv

268

E

Gul Broget Intensiv Preben F. Olsen

90

269

E

Gul Broget Intensiv Preben F. Olsen

89

270

E

Gul Broget Intensiv Jens Møller Pedersen

90

Bronze

271

E

Gul Broget Intensiv Allan Johansen

S   31

88

360

272

E

Gul Broget Intensiv Allan Johansen

S   31

91

2

Sølv

3

273

E

Gul Broget Intensiv Allan Johansen

S   31

92

362

Guld

2

274

E

Gul Broget Intensiv Allan Johansen

S   31

89

275

F

Gul Broget Rimet Preben F. Olsen

89

276

F

Gul Broget Rimet Allan Johansen

S   32

90

359

Sølv

277

F

Gul Broget Rimet Allan Johansen

S   32

91

4

Guld

4

278

F

Gul Broget Rimet Allan Johansen

S   32

89

363

279

F

Gul Broget Rimet Allan Johansen

S   32

89

280

F

Gul Broget Rimet Allan Johansen

90

Bronze

281

F

Gul Broget Rimet Allan Johansen

90

FIFE   FANCY

282

A

Gul Intensiv Henrik & Maibritt Holm

89

283

A

Gul Intensiv Palle Jensen

88

284

A

Gul Intensiv Palle Jensen

91

Guld

5

285

A

Gul Intensiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

90

Sølv

286

A

Gul Intensiv Folmer Bang

S   33

87

353

287

A

Gul Intensiv Folmer Bang

S   33

88

0

288

A

Gul Intensiv Folmer Bang

S   33

89

353

289

A

Gul Intensiv Folmer Bang

S   33

89

290

B

Gul Rimet Palle Jensen

89

291

B

Gul Rimet Palle Jensen

88

292

B

Gul Rimet Bjørn Rasmussen & Lars Skov

90

Bronze

293

B

Gul Rimet Folmer Bang

89

294

B

Gul Rimet Folmer Bang

90

Sølv

295

B

Gul Rimet Folmer Bang

91

Guld

4

296

C

Lipokrom Hvidbundet Folmer Bang

89

297

D

Melanin Intensiv Henrik & Maibritt Holm

90

Sølv

298

D

Melanin Intensiv Henrik & Maibritt Holm

89

299

D

Melanin Intensiv Abbas Barakat

91

Guld

3

300

D

Melanin Intensiv Abbas Barakat

89

301

D

Melanin Intensiv Jens Møller Pedersen

90

Bronze

302

D

Melanin Intensiv Palle Jensen

89

303

E

Gul Melanin Rimet Palle Jensen

89

304

E

Gul Melanin Rimet Bjørn Rasmussen & Lars Skov

91

Guld

2

305

E

Gul Melanin Rimet Abbas Barakat

90

Sølv

7

306

E

Gul Melanin Rimet Abbas Barakat

90

Bronze

307

F

Broget Gul Intensiv Henrik & Maibritt Holm

89

308

F

Broget Gul Intensiv Henrik & Maibritt Holm

88

309

F

Broget Gul Intensiv Henrik & Maibritt Holm

89

310

F

Broget Gul Intensiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

S   34

91

363

Sølv

6

311

F

Broget Gul Intensiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

S   34

92

4

Guld

1

312

F

Broget Gul Intensiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

S   34

90

367

313

F

Broget Gul Intensiv Bjørn Rasmussen & Lars Skov

S   34

90

Bronze

Bronze

314

F

Broget Gul Intensiv Folmer Bang

88

315

F

Broget Gul Intensiv Jens Møller Pedersen

88

316

F

Broget Gul Intensiv Jens Møller Pedersen

89

317

G

Broget Gul Rimet Palle Jensen

S   35

91

359

Guld

318

G

Broget Gul Rimet Palle Jensen

S   35

90

3

Sølv

319

G

Broget Gul Rimet Palle Jensen

S   35

88

362

320

G

Broget Gul Rimet Palle Jensen

S   35

90

Bronze

321

H

Broget Hvidbundet Bjørn Rasmussen & Lars Skov

88

322

H

Broget Hvidbundet Folmer Bang

90

Sølv

LIZARD

323

A

Gulbundet Int. Fuld Cap Erik Nielsen

S   36

90

364

324

A

Gulbundet Int. Fuld Cap Erik Nielsen

S   36

91

4

Bronze

325

A

Gulbundet Int. Fuld Cap Erik Nielsen

S   36

92

368

Guld

1

326

A

Gulbundet Int. Fuld Cap Erik Nielsen

S   36

91

Guld

Sølv

2

327

B

Gulbundet Int. Brudt Cap Erik Nielsen

90

Sølv

7

328

B

Gulbundet Int. Brudt Cap Erik Nielsen

89

329

C

Gulbundet Rim Brudt Cap Erik Nielsen

90

Sølv

5

330

C

Gulbundet Rim Brudt Cap Erik Nielsen

89

331

D

Rødbundet Int. Fuld Cap Jørgen Gleerup

91

Guld

4

Lancashire

332

A

Lancashire Coppy Gul Frede Tønnesen

90

Sølv

1

Crested   / Crestbred

333

A

Crested Rimet Tom & A-G Rasmussen

90

Sølv

4

334

A

Crested Rimet Tom & A-G Rasmussen

89

6

335

B

Crestbred Rimet Tom & A-G Rasmussen

90

Sølv

5

336

B

Crestbred Rimet Tom & A-G Rasmussen

91

Guld

2

337

C

Crested Rimet Tom & A-G Rasmussen

F

92

Guld

1

338

D

Crestbred Rimet Tom & A-G Rasmussen

F

91

Guld

3

Yorkshire

339

A

Lipokrom Intensiv Steen Dickov Hansen

91

Guld

6

340

A

Lipokrom Intensiv Steen Dickov Hansen

89

341

A

Lipokrom Intensiv Steen Dickov Hansen

90

Sølv

342

B

Lipokrom Rimet Steen Dickov Hansen

91

Guld

2

343

B

Lipokrom Rimet Steen Dickov Hansen

90

Sølv

344

C

Lipokrom Hvidbundet Steen Dickov Hansen

91

Guld

345

D

Melanin Intensiv Jørgen Gleerup

91

Guld

3

346

D

Melanin Intensiv Jørgen Gleerup

90

Sølv

347

E

Broget Intensiv Birger H. Olsen

91

Guld

7

348

E

Broget Intensiv Birger H. Olsen

90

Sølv

349

E

Broget Intensiv Steen Dickov Hansen

90

Bronze

350

E

Broget Intensiv Steen Dickov Hansen

89

351

F

Broget Rimet Birger H. Olsen

91

Guld

4

352

G

Broget Hvidbundet Steen Dickov Hansen

90

Sølv

353

G

Broget Hvidbundet Steen Dickov Hansen

91

Guld

5

354

H

Melanin Intensiv Jørgen Gleerup

F

90

Sølv

355

H

Melanin Intensiv Jørgen Gleerup

F

92

Guld

1

356

I

Broget Intensiv Steen Dickov Hansen

F

90

Sølv

357

I

Broget Intensiv Steen Dickov Hansen

F

91

Guld

Norwich

358

A

Lipokrom Intensiv Steen Dickov Hansen

0

359

B

Lipokrom Rimet Steen Dickov Hansen

92

Guld

2

360

B

Lipokrom Rimet Steen Dickov Hansen

91

Sølv

361

C

Hvidbundet Steen Dickov Hansen

91

Guld

362

D

Broget Rimet Steen Dickov Hansen

92

Guld

3

363

D

Broget Rimet Steen Dickov Hansen

91

Sølv

7

364

D

Broget Rimet Torben Kjøller

90

Bronze

365

E

Broget Hvidbundet Steen Dickov Hansen

91

Guld

5

366

F

Lipokrom Intensiv Steen Dickov Hansen

F

0

367

G

Lipokrom Rimet Steen Dickov Hansen

F

90

Bronze

368

G

Lipokrom Rimet Steen Dickov Hansen

F

91

Sølv

6

369

G

Lipokrom Rimet Steen Dickov Hansen

F

92

Guld

4

370

H

Melanin Rimet Steen Dickov Hansen

F

92

Guld

1

Scotch   Fancy

371

A

Scotch Fancy Gul Rimet Preben F. Olsen

92

Guld

1

372

A

Scotch Fancy Gul Rimet Preben F. Olsen

91

Sølv

3

373

B

Scotch Fancy Hvid Preben F. Olsen

92

Guld

2

374

B

Scotch Fancy Hvid Preben F. Olsen

91

Sølv

4

Japan   Hoso

375

A

Japan Hoso Broget Gul Rimet Rudolf Hansen

92

Guld

1

X

376

A

Japan Hoso Broget Gul Rimet Rudolf Hansen

89

3

377

B

Japan Hoso Broget Hvid Rudolf Hansen

89

5

378

B

Japan Hoso Broget Hvid Rudolf Hansen

90

Sølv

2

379

B

Japan Hoso Broget Hvid Rudolf Hansen

89

4

Sydhollænder

380

A

Sydhollænder Broget Torben Kjøller

S   37

90

360

Bronze

3

381

A

Sydhollænder Broget Torben Kjøller

S   37

91

4

Guld

1

382

A

Sydhollænder Broget Torben Kjøller

S   37

90

364

Sølv

2

383

A

Sydhollænder Broget Torben Kjøller

S   37

89

4

Nordhollænder

384

A

Nordhollænder lipokrom Torben Kjøller

S   38

90

358

Sølv

2

385

A

Nordhollænder lipokrom Torben Kjøller

S   38

91

3

Guld

1

386

A

Nordhollænder lipokrom Torben Kjøller

S   38

88

361

4

387

A

Nordhollænder lipokrom Torben Kjøller

S   38

89

3

Harlekin

388

A

Harlekin med Top Bjørn Rasmussen & Lars Skov

90

Sølv

1

389

A

Harlekin med Top Bjørn Rasmussen & Lars Skov

89

2

390

A

Harlekin med Top Bjørn Rasmussen & Lars Skov

89

3

391

B

Harlekin Uden Top Bjørn Rasmussen & Lars Skov

88

4

 

 Posted by at 12:45
nov 122006
 

Stor udstilling i Amagerhalen

Løjtegårdsvej 64, 2770 Kastrup

Lørdag d. 18.november kl. 14 – 18
Søndag d. 19.november kl. 10 – 16

Entre:
Voksne – 30,- kr
Børn – 15,- kr
To-dages billet – 40,- kr
Katalog med point- og præmieliste – 15,- kr

Kom og få en levende oplevelse for hele familien, hundredvis af kanarier i alle mulige former og farver, en spændende hobby for alle!

Arangører: Dansk Kanarie-opdrætter Klub & Jysk Fynsk Kanarie Klub

Buslinierne: 30, 34, 36, 73, 75E, 350S

 Posted by at 11:36
nov 232005
 
Titel Opdrætter
SKUETS BEDSTE KANARIE Lone Christiansen
SKUETS BEDSTE FARVEKANARIE Henning Nielsen
BEDSTE FIGURKANARIE (UNGFUGL) Lone Christiansen
BEDSTE FIGURKANARIE/FLERÅRIG Haysam Nemer
BEDSTE FARVEKOLLEKTION M & M Jørgensen
BEDSTE FIGURKOLLEKTION Lone Christiansen
BEDSTE MELANIN-KANARIE Henning Nielsen
BEDSTE RØD INTENSIV Palle Buch
BEDSTE LIPOKROM Palle Buch
BEDSTE NYE VARIANT Villy Rasmussen
BEDSTE MOSAIK Villy Rasmussen
BEDSTE FRISÉ-KANARIE Haysam Nemer
BEDSTE POSITUR-KANARIE Kaj Blom
BEDSTE FORM-KANARIE Steen D. Hansen
BEDSTE TOPPEDE KANARIE Lone Christiansen
BEDSTE LIZARD Jens Wortmann
BEDSTE PARISER FRISÉ Haysam Nemer
BEDSTE GLOSTER CORONA Lone Christiansen
 Posted by at 01:32
nov 202005
 

Danmarksmesterskab afholdt i “Lunden” Silkeborg Week-enden den 5-6. november 2005

Gruppe Farve / type Udstiller
Bedste farvekanarie Gul intensiv Peer Nielsen
Bedste figurkanarie Gloster Corona Lone Christiansen
Bedste farvestamme Rød intensiv Bjørn Gaardsted
Bedste figurstamme Gloster Consort Leif Vinter
Sort med hvid og gul Sort gul intensiv Erik B. Svendsen
Sort med rød Sort rød intensiv Villy Rasmussen
Agatserien Agat opal gul rimet Henrik Andersen
Brunserien Brun gul intensiv Ove Christensen
Isabelserien Isabel gul intensiv Bent Sivertsen
Mosaik Agat gul mosaik tp.1 Mikael Eriksen
Lipokrom hvid Lipokrom hvid Margit & Mogens Jørgensen
Lipokrom gul Lipokrom gul intensiv Peer Nielsen
Lipokrom rød Lipokrom rød rimet Margit & Mogens Jørgensen
Phæo Phæo hvid Villy Rasmussen
Satinet Satinet hvid Bent Sivertsen
Onyx Sort onyx hvid Steffen L. Hansen
Pariser Frise Pariser Frise Haysam Nemer
Paduaner Paduaner gul Jihad Sweid
Nordhollandsk Frise Nordhollandsk Frise Kaj Viby Jensen
Sydhollandsk Frise Sydhollandsk Frise Ronald Hvam
Schweizisk Frise Schweizisk Frise Ronald Hvam
Scotch Fancy Scotch Fancy Ronald Hvam
Japan Hoso Japan Hoso gul Margit&Benny Andersen
Raza Espagnola Raza Espagnola Steen Larsen
Yorkshire Yorkshire rød Steen D. Hansen
Border Fancy Border Fancy Tommy Madsen
Fife Fancy Fife Fancy Thomas Hansen
Norwich Norwich rød Tage Poulsen
Crested Crestbred melanin Peer Nielsen
Gloster Corona Gloster corona Lone Christiansen
Gloster Consort Gloster consort Leif Vinter
Tysk Toppet Tysk toppet gul Mikael Eriksen
Lizard Guld Lizard fuld cap Per Pedersen
 Posted by at 01:25
nov 102005
 

Amagerhallen
Løjtegårdsvej 64
2770 Kastrup

19. november 14.00 – 18.00
20. november 10.00 – 14.00

Entre:
Voksne – 25 kr.
Børn – 10 kr.
To dages billet – 35 kr.
Katalog med points- og præmieliste – 10 kr.

 Posted by at 01:31