Fugle Kopper

Beskrivelse. Kopper er en mild til alvorligt, langsomt forløbende virus ved fugle, fremkaldt af en koppervirus hvor der er identificeret tre almindelige typer. De tre kopper typer er fjerkræ virus, due virus og kanarie virus. Typerne kan variere i hvor ondartet de optræder, samt har mulighed for at inficerer andre fugle grupper ud over de… Continue Reading Fugle Kopper

Svedesyge

Den såkaldte svedesyge kan for nogle opdrættere blive en ubehageligt bekendtskab der udelukkende optræder i yngleperioden.. Ganske vist er det et helt forkert navn idet svedesyge ikke findes ved kanarier, men næsten alle fugleholdere det rammer, ved at det er under det navn problemet omtales. Da fugle ikke har nogle svedkirtler kan de ikke svede,… Continue Reading Svedesyge

Salmonella

Salmonella er et Gram negativ ilt krævende stavformet bakterie, der kan inficere mennesker, fugle og andre dyr. Det kan overleve i lang tid i jord og vand. Der eksisterer mange forskellige typer og evnen til at forårsage sygdom afhænger af hvilken type der er indblandet. Alle salmonellatyper producerer giftstoffer der kan forårsage madforgiftning. Både giften… Continue Reading Salmonella

Mycoplasmas Gallisepticum

Beskrivelse. Mycoplasmas er en luftvejs virus der angriber mange forskellige fugle arter. Selvom der er 22 forskellige mycoplasmas fundet i mange forskellige fugle arter, er det specielt Mycoplasmas gallisepticum der vil blive omtalt her, da det normalt er denne virus vi møder ved kanarierne. Ved høns, duer, sangfugle, havfugle og andre fremkommer mycoplasmas som en… Continue Reading Mycoplasmas Gallisepticum

Escherichia coli (E-coli)

Mange har været frustreret over en smitte af E.coli hos fuglene. Hvad er det? Hvor kommer det fra? Er det alvorligt? Skal det behandles? Svaret på spørgsmålene er: E.coli er en bakterie. Den kommer fra omgivelserne. Måske. Højest sandsynligt. E.coli eller Escherichia coli er en Gram-negativ bakterie i familien Enterobacteriacae. Disse bakterier er en normal… Continue Reading Escherichia coli (E-coli)

Coccidiose

Coccidiose er en sygdom ved fugle forårsaget af et mikroskopisk dyr eller protozos, den er karakteristisk ved diarre, dårlig trivsel og varierende antal dødsfald. Til trods for der foretages mange undersøgelser for at kontrollere og behandle sygdommen, er det stadig den sygdom der koster mest ved industrielt opdræt af høns. Coccidiose forårsages af et mikroskopiske… Continue Reading Coccidiose

Parasitter

Som om det ikke var nok er det også dokumenteret at nogle parasitter kan findes inde i ægget. Rundorm er en af disse parasitter der er fundet i æg, disse orm kommer ind i ægget ved at arbejde sig op fra gattet til æggelederen, hvorpå æggeskallen så dannes rundt om den afvigende parasit. Forekomsten af… Continue Reading Parasitter

Bakterie smitte

Chlamydia er en primitiv bakterie, der kan blive vertikal transmitteret fra en inficeret hun over til ægget og kimcellen. Afhængig af den sygdomsfremkaldende stamme og antallet af organismer der er trængt ind i ægget, vil fosteret dø under klækningen eller hvis det skulle klække vil det være født med Chlamydia. Bakterier fra Salmonella slægten kan… Continue Reading Bakterie smitte

Overførsel af smitte til ægget.

Kimceller der dør i ægget, eller fuldt udviklede unger der ikke klækker men ligger døde i ægget, frustrerer og forvirrer fugleopdrættere, såvel amatører som profes-sionelle. Der er mange grunde til at kimcellen eller ungen dør, og diagnosen i det specifikke tilfælde kan være svær at stille. Alle æg hvor ungen dør lige før klækning bør… Continue Reading Overførsel af smitte til ægget.

Den sorte prik

Denne sygdom har længe forekommet hos kanarier. Først vidste man ikke, hvad det var, og regelmæssigt sendtes ungfugle til Utrechts fakultet for små husdyr. Også i syd-europæiske lande forekom sygdommen. Dér havde man sammen med colibakterien også konstateret “Micro Plasma”. Herimod brugte man TYLOSINE, som er en medicin, der kan købes såvel i væskeform som… Continue Reading Den sorte prik

Luftrørsmider og “Anti-luchtpijpmijt” – Bogena

Efter at opdrætterne har fået den mulighed at købe det hollandske præparet “Anti-luchtpijpmijt” fra Bogena, er der kommet fornyet focus på de af vore fugle, som “hvæser” eller trækker vejret tungt. Anti-luftrørsmide Miden “sternostoma tracheacolum” forekommer hos kanarier og gouldsamadiner, men træffes også hos øvrige pragtfinker, japanske mågefinker, zebrafiker, undulater, m.fl. Sygdomssymptomer Miden forårsager betændelse,… Continue Reading Luftrørsmider og “Anti-luchtpijpmijt” – Bogena