Bur

 Bur
feb 042005
 

1-2 kanariefugle har behov for et bur, der er mindst 50 cm i længden, 30 cm i bredden og 45 cm i højden, men gerne større, hvis du har plads til det, og en rigtig flyvevoliere er at foretrække. Buret SKAL være firkantet og ikke rundt som man nogle gange ser kanariefugle sidde i. Disse bure gør fuglene rundtossede og desorienterede og forkorter fuglenes liv i den sidste ende ud over det er dyrplageri at holde fugle i disse. De runde bure er kun skabt for synets skyld og er KUN til glæde for mennesker. (Undtagelse er nogle af udstillingsbure, men der holder man fugle i højst 2-3 dage).
Ovennævnte burstørrelse er dog kun forsvarlig, hvis fuglen(e) får en daglig flyvetur udenfor buret. Kanariefugle er gode flyvere, der har brug for at få rørt vingerne. Udskift de runde siddepinde, der følger med buret, til naturgrene af forskellig tykkelse. Derved slider kanariefuglen bedre sine kløer på en naturlig måde, så de ikke behøver at blive klippet. Fuglenes fødder må ikke kunne nå hele vejen rundt om grenen. Brug grene fra usprøjtede frugttræer. Lad bark og blade blive på, fuglene nyder at pille i disse. Bemærk at der selvfølgelig IKKE må bruges grene fra giftige træer eller buske samt træer langs veje eller jernbaner da disse er stærkt forurenede. Naturgrene er gratis og mere velegnede end de fabriksslebne grene man kan købe hos dyrehandleren. Derudover er der ingen af dem der har samme tykkelse til stor nytte for fugle der ikke har godt af altid at sidde på grene af samme tykkelse. Friske grene giver fugle noget at beskæftige sig med i mange timer samtidig med at det styrker og vedligeholder deres næb. Mange af de træer og buske som findes i vores haver er velegnede som pinde/grene til buret/volieren. Det drejer sig f.eks. om bøg, hassel, rønnebær, pil, lind, eg, poppel, æble- og pæretræer. Grenene kan placeres med eller uden blade men sidstnævnte vil nok blive mest populært. Naturgrene er både billige og praktiske da de bare smides ud og erstattes med nye når de bliver snavsede.
Brug aldrig sandpapir som bundlag i buret. Det fine “fuglesand”, man køber i dyreforretningen, er heller ikke det bedste for fuglene. Det bedste bundlag er groft bakkegrus eller strandgrus. Kanariefuglene vil gerne æde de fine småsten i gruset og det forbedrer fordøjelsen af det hårde fuglefrø i fuglenes kro.
Kanariefugle elsker at bade, så køb et fuglebadekar til ophængning i den åbne burlåge, og fyld ca. 2 cm vand i.

 Posted by at 01:40

Sorry, the comment form is closed at this time.