aug 192008
 

I sortserien vil der fremkomme en tydelig forskel i en hantype og en huntype både ved de intensive og rimede fugle. Hannerne er mere intense i farven hvor hunnerne er mere mat og ofte fremviser en del brunt på ryggen. Ved de intensive fugle er det kun hannerne der kan fremvise en fjerdragt der er  100% fri for rim, hvorimod de bedste udstillingsfugle ved de rimede fugle oftest findes blandt hunnerne. De rimede hanner er oftest uregelmæssig i forholdet mellem rim og farve så hoved og bryst sjældent er dækket af et godt rimlag. Udstillingsfugle avler man bedst ved at sammensætte parrene inden for samme serie og farve. Inden for farvekanarierne er der flere tusinde muligheder for at kombinere farverne, men i det følgende er der kun opsat de parringer der kan anbefales inden for de fire klassiske farver. Hvor der i det følgende under ungerne anføres at de bliver lige ”Som forældre”, er det ligegyldigt om det er hannen eller hunnen der besidder faktoren intensiv eller rim. Farverne hvid – gul – rød er ligeledes uafhængig af om det er hannen eller hunnen der er den ene eller anden farve.

Han Hun Hanunger Hununger
Sort hvid intensiv Sort gul rimet Sort Hvid Intensiv
Sort hvid rimet
Sort gul intensiv
Sort Gul Rimet
Sort Hvid Intensiv
Sort hvid rimet
Sort Gul Intensiv
Sort Gul Rimet
Sort hvid intensiv Sort gul rimet Sort hvid intensiv
Sort hvid rimet
Sort gul intensiv
Sort gul rimet
Sort hvid intensiv
Sort hvid rimet
Sort gul intensiv
Sort gul rimet
Sort gul intensiv Sort gul rimet Som forældre Som forældre
Sort gul elfenben intensiv Sort gul elfenben rimet Som forældre Som forældre
Sort gul / elfenben rimet Sort gul elfenben intensiv Sortgul elfenben int.
Sortgul elfenben rim.
Sortgul /elfenben
Sort gul / elfenben rim
Sortgul elfenben int.
Sortgul elfenben rim.
Sort gul intensiv
Sort Gul Rimet
Sort gul elfenben intensiv Sort gul rimet Sortgul / elfenben int.
Sortgul / elfenben rimet
Sort gul elfenben int
Sort gul elfenben rim
Sort rød intensiv Sort rød rimet Som forældre Som forældre
Sort rød mosaik Sort rød mosaik Som forældre Som forældre
Sort pastel hvid Sort pastel gul Som forældre Som forældre
Sort pastel hvid Sort gul Sort hvid / pastel
Sort gul / pastel
Sort pastel hvid
Sort pastel gul
Sort gul / pastel Sort pastel hvid Sort pastel hvid
Sort pastel gul
Sort hvid / pastel
Sort gul / pastel
Sort pastel hvid
Sort pastel gul
Sort hvid
Sort gul
Sort pastel gul intensiv Sort pastel gul rimet Som forældre Som forældre
Sort pastel gul elfenben int. Sort pastel gul elfenben rimet Som forældre Som forældre
Sort gul intensiv Sort pastel gul elfenben rimet Sort gul / pastel / elfenben intensiv
Sort gul / pastel / elfenben rimet
Sortgul intensiv
Sortgul rimet
Sort pastel rød Sort pastel rød Som forældre Som forældre
Sort pastel rød mosaik Sort pastel rød mosaik Som forældre Som forældre
Sort opal hvid Sort opal gul Som forældre Som forældre
Sort hvid / opal Sort opal gul Sort opal hvid
Sort opal gul
Sort hvid / opal
Sort gul / opal
Sort opal hvid
Sort opal gul
Sort hvid / opal
Sort gul / opal
Sort opal gul intensiv Sort opal gul rimet Som forældre Som forældre
Sort gul / opal intensiv Sort opal gul rimet Sort gul / opal intensiv
Sort opal gul rimet
Sort gul / opal intensiv
Sort opal gul rimet
Sort gul / opal intensiv
Sort opal gul rimet
Sort gul / opal intensiv
Sort opal gul rimet
Sort opal rød intensiv Sort opal rød Som forældre Som forældre
Sort opal rød mosaik Sort opal rød mosaik Som forældre Som forældre
Sort rød / opal mosaik Sort opal rød mosaik Sort opal rød mosaik
Sort rød / opal mosaik
Sort opal rød mosaik
Sort rød / opal mosaik

Copyright: Ronald Hvam

 Posted by at 00:37

Sorry, the comment form is closed at this time.