jan 182005
 

Fra 1980 til 1985 var årene hvor udviklingen af denne race fandt sted i Tyskland.
I 1986 blev de første Rheinlænder udstillet i Tyskland.
Ideen for opdrætterne bag udviklingen af denne race, var at fremavle en miniatureform af Lancashire.
Det første navn racen blev kendt under var Eurasier, det fremkom ud fra de racer der dannede grundlag for arbejdet med denne mini fugl.
Racerne der indgik var Gloster og Japan Hoso, deraf navnet (Europa = Gloster, Asien = Japan Hoso ). Senere ændrede man så navnet til Rheinlænder.
Det vigtigste ved denne mini race er størrelsen der maximalt må være 12 cm. Kroppen skal være slank og sirligt med let rundet bryst og ryg.
Toppen skal være hesteskoformet, hvilket vil sige at den bag på hovedet skal forløbe jævnt over i nakkens befjering. Foran skal toppen hænge ned over næb og øjne. Det skal tilstræbes at toppens farve følger den øvrige farve på kroppen.
Som ved alle de øvrige toppede racer finder vi også her fugle med og uden top. Ved fuglene uden top skal hovedet være let affladiget med tydelige øjenbryn.
Holdningen er opret, let bøjet. Befjeringen skal være glat og ligge tæt ind til kroppen. Halen smal med en let V-form. Benene skal stå i forhold til kroppen med synlige lår.
Avlsmæssigt vil den være lettere at have med at gøre end sit forbillede Lancashiren. Den er en meget mindre fugl og vil stadig have mange af de arvelige gener fra Gloster Fancy og Japan Hoso, begge racer der er kendt som villige avlsfugle der er gode til at opmade ungerne.
Racen er endnu ikke godkendt af C .O. M og dermed heller ikke i Danmark.
l Tyskland findes der nu flere opdrættere der arbejder seriøst med racen, på de større Tyske udstillinger kan man nu se den udstillet i et rimligt antal.
Jeg har et par gange set Rheinlænder kanarien udstillet på C.O.M. verdensudstillinger, hvor de Tyske opdrættere viste en del fugle. Samtidig havde de en beskrivelse over hvorledes racen var fremavlet, og en foreløbig standard beskrivelse af fuglen. For at blive godkendt af C.O.M kræves der, at det er det Tyske forbund der indstiller racen til godkendelse. Dertil skal den udstilles på verdensudstillingerne i et pænt antal flere gange og der skal være udarbejdet en standard for racen.

Copyright: Ronald Hvam

 Posted by at 23:15

Sorry, the comment form is closed at this time.