jan 292013
 

Kobolt   x   kobolt (svært at opretholde gode striber)
100 % kobolt

Kobolt   x   split kobolt  (giver bedre striber)
50% kobolt
50% split kobolt

Kobolt   x   ikke kobolt (giver gode striber)
100% split kobolt

Sort på gul   x   Sort på hvid
50 % sort på gul
50 % sort på hvid

 Posted by at 01:35

Sorry, the comment form is closed at this time.