jan 182005
 

Stafford kanarien er en ret ny race der fremkom i England op gennem firserne.
De Engelske opdrættere fremavlede den som et modtræk mod den Tysk toppede kanarie som de mener er en dårlig fugl med flad og åben top.
Stafford kanarien har også meget tilfældes med farvekanarierne. Men der er et helt specielt krav til racen, den må kun opdrættes med rød bundfarve ( Rød, Rødelfenben, mosaik, i lipokrom og melanin ).
Farven vil blive bedømt efter samme regler som er gældende for farvekanarierne med samme bundfarve.
Toppen skal være rund og hvælvet og nå ned til lige over øjnene (Glostertop). Modparten uden top er ikke en udstillingsfugl.
Størrelsen skal være lidt mindre end farveka-narien ( 13 cm ) men med mere fylde på ryg og bryst. Fjerdragten skal være tæt og blød og ligge godt ind til kroppen, det både på de intensive og rimede fugle. Halen kort og tæt, vingerne tæt samlet, holdningen skal være på 45 grader.
Avlsmæssigt vil den ikke være mellem de vanskelige, da den har avlsmæssige gener både fra farvekanarierne og Glosterne, de regnes normalt for at være mellem de bedste opmadere inden for kanarieavlen.
Da den kun må udstilles med rød bundfarve og da den vil blive bedømt på samme måde som farvekanarierne, kræves der at den farvefodres på akkurat samme måde.
For at få det rigtige resultat ud af farvefodringen skal der nogen erfaring til. Hver dag skal fuglene have en meget nøje afmålt mængde frisk farvestimulerende tilskud i deres foder/vand, for at de kan opnå den rigtige dybe røde gennem-farvning af hele fjerdragten.
England er det eneste land som godkender de mørk melanin i fjerdragten på Stafford kanarien.

Copyright: Ronald Hvam

 Posted by at 23:21

Sorry, the comment form is closed at this time.