mar 122005
 

Udseende:
Betydeligt mindre og slankere end gråspurven og med et spidst, kornfarvet næb. Fjerdragten er gråstribet, mørkest på oversiden. Rød isse og kort hageplet.

Stemme:
Flugtkaldet er et hastigt gentaget, urent »dzædzædzæ«. Sangen lyder groft kvidrende og indeholder skurrende lyde, klangfulde fløjtetoner og flugtkald.

Tilholdssted:
Gråsiskenen yngler spredt i en del af vore nåletræsplantager, mest almindeligt langs Jyllands vestkyst. Om vinteren trækker gråsiskenen til Vest- og Sydvesteuropa. Vintergæster fra Skandinavien besøger Danmark i varierende omfang fra år til år.

Adfærd:
Man lægger som oftest først mærke til den lille gråsisken, når den udstøder sit flugtkald. Den søger ofte føde i birke- eller elletræer, hvor den kan plukke de eftertragtede frø. Selv om den i grunden ikke er afhængig af fodring, kommer den dog gerne til foderpladserne.

Foder:
Vildtfuglefoder, fedtholdige foderblandinger, nødder.

Gråsisken – isabel mutation

 Posted by at 23:28

Sorry, the comment form is closed at this time.