jan 182005
 

Denne sygdom har længe forekommet hos kanarier. Først vidste man ikke, hvad det var, og regelmæssigt sendtes ungfugle til Utrechts fakultet for små husdyr. Også i syd-europæiske lande forekom sygdommen. Dér havde man sammen med colibakterien også konstateret “Micro Plasma”. Herimod brugte man TYLOSINE, som er en medicin, der kan købes såvel i væskeform som pulver. Førstnævnte anvendes ved forstøvning og indhalering i et lukket bur – ingen let opgave – derfor undersøgtes virkningen med pulverformen.
l Holland findes to produkter: “Tylosine tartaar” i Harderwijk og “Tylosine” (Tylan) fra firma Elli Lilly. Med førstnævnte er kendt fremragende resultater, men midlet fra Elli Lilly er sikkert også virkningsfuldt. Cirka 4 uger før avlen tilføres 114-2 gram pr. liter drikkevand i 5 dage Hvis smitten igen opstår under avlen, tilføres samme dosering i 3 dage.
Smitten med bakterier hos hunnerne bliver under udviklingen af æggelederen stærkere og stærkere. Microplasmaen kommer ind i ægget, som bliver udruget. Der kommer stadig flere bakterier, hvorfor ungen ofte dør i ægget. Hvis ungen kommer ud, har smitten allerede forårsaget en plet på bugen. Det er den sorte prik, og ungen lugter i reglen en
smule. Og normalt dør den i løbet af én dag. Medicinbehandling er på dette stadium næppe mulig.
Ved tilføring af Tylosine bliver smitten hos hunnen mindre, og der kommer især mindre MicroPlasma i ægget. De nyklækkede unger kan vel have en ringe mængde men belastes ikke deraf, l løbet af det første år tiltager bakterierne, og det kan ved det næste års avl igen skabe problemer. Derfor må man igen præventivt tilføre Tylosine.
De omtalte Tylosine-produkter har intet vitamin som bærer, i almindelighed må man fraråde at anvende et vitamin-pulver som bærer for medicin. Der er flere medicin-former, som modvirker MicroPlasma, f.eks. Lincomysine, der virker i luftvejene; men Tylosine/Tylan virker i tarmkanalen, og det er nødvendigt!
Vil man anskaffe sig Tylosine eller Tylan, gøres det bedst i 200 gr. pakninger eller mere. Produktet har lang holdbarhed. En farvekanarie bruger 5-6 gram vand pr. dag. Med en liter drikkevand kan 160 fugle forsørges pr. dag. Uanset at produktet er ret dyrt, bliver nettoomkostningen ikke stor sammenlignet med, at avlen bliver vellykket!

Copyright: Birger H. Olsen
Kilde: Medlemsblad for Dansk Kanarie og Opdrætter Klub; Årgang 2002; Juni; Nr.3

 Posted by at 23:39

Sorry, the comment form is closed at this time.