aug 012012
 
 Posted by at 11:32
aug 012012
 
 Posted by at 10:53
aug 012012
 
 Posted by at 10:49
aug 012012
 
 Posted by at 10:47
aug 012012
 
 Posted by at 10:44
aug 012012
 
 Posted by at 10:42
aug 012012
 
 Posted by at 10:37
aug 012012
 
 Posted by at 10:30
apr 042012
 

Lipokromfugle
11010 gul intensiv
11020 gul rimet
11030 gul mosaik Typ 1
11040 gul mosaik Typ 2
11050 gul elfenben intensiv
11060 gul elfenben rimet
11070 gul elfenben mosaik Typ 1
11080 gul elfenben mosaik Typ 2
11090 rød intensiv
11100 rød rimet
11110 rød mosaik Typ 1
11120 rød mosaik Typ 2
11130 rød elfenben intensiv
11140 rød elfenben rimet
11150 rød elfenben mosaik Typ 1
11160 rød elfenben mosaik Typ 2
11170 hvid dominant
11180 hvid recessiv
11190 lutino intensiv
11200 lutino rimet
11210 lutino mosaik Typ 1
11220 lutino mosaik Typ 2
11230 lutino elfenben intensiv
11240 lutino elfenben rimet
11250 lutino elfenben mosaik Typ 1
11260 lutino elfenben mosaik Typ 2
11270 rubino intensiv
11280 rubino rimet
11290 rubino mosaik Typ 1
11300 rubino mosaik Typ 2
11310 rubino elfenben intensiv
11320 rubino elfenben rimet
11330 rubino elfenben mosaik Typ 1
11340 rubino elfenben mosaik Typ 2
11350 albino dominant
11360 albino recessiv

Sortserie

12010 sort gul intensiv
12020 sort gul rimet
12030 sort gul mosaik Typ 1
12040 sort gul mosaik Typ2
12050 sort gul elfenben intensiv
12060 sort gul elfenben rimet
12070 sort gul elfenben mosaik Typ 1
12080 sort gul elfenben mosaik Typ 2
12090 sort rød intensiv
12100 sort rød rimet
12110 sort rød mosaik Typ 1
12120 sort rød mosaik Typ 2
12130 sort rød elfenben intensiv
12140 sort rød elfenben rimet
12150 sort rød elfenben mosaik Typ 1
12160 sort rød elfenben mosaik Typ 2
12170 sort hvid
12180 sort opal gul intensiv
12190 sort opal gul rimet
12200 sort opal gul mosaik Typ 1
12210 sort opal gul mosaik Typ 2 12220 sort opal gul elfenben intensiv
12230 sort opal gul elfenben rimet
12240 sort opal gul elfenben mosaik Typ 1
12250 sort opal gul elfenben mosaik Typ 2
12260 sort opal rød intensiv
12270 sort opal rød rimet
12280 sort opal rød mosaik Typ 1
12290 sort opal rød mosaik Typ 2
12300 sort opal rød elfenben intensiv
12310 sort opal rød elfenben rimet
12320 sort opal rød elfenben mosaik Typ 1
12330 sort opal rød elfenben mosaik Typ 2
12340 sort opal hvid
12350 sort pastel gul intensiv
12360 sort pastel gul rimet
12370 sort pastel gul mosaik Typ 1
12380 sort pastel gul mosaik Typ 2
12390 sort pastel gul elfenben intensiv
12400 sort pastel gul elfenben rimet
12410 sort pastel gul elfenben mosaik Typ 1
12420 sort pastel gul elfenben mosaik Typ 2
12430 sort pastel rød intensiv
12440 sort pastel rød rimet
12450 sort pastel rød mosaik Typ 1
12460 sort pastel rød mosaik Typ 2
12470 sort pastel rød elfenben intensiv
12480 sort pastel rød elfenben rimet
12490 sort pastel rød elfenben mosaik Typ 1
12500 sort pastel rød elfenben mosaik Typ 2
12510 sort pastel hvid
12520 sort gråvinge gul intensiv
12530 sort gråvinge gul rimet
12540 sort gråvinge gul mosaik Typ 2
12550 sort gråvinge gul elfenben intensiv
12560 sort gråvinge gul elfenben rimet
12570 sort gråvinge gul elfenben mosaik Typ 2
12580 sort gråvinge rød intensiv
12590 sort gråvinge rød rimet
12600 sort gråvinge rød mosaik Typ 2
12610 sort gråvinge rød elfenben intensiv
12620 sort gråvinge rød elfenben rimet
12630 sort gråvinge rød elfenben mosaik Typ 2
12640 sort gråvinge hvid
12650 sort topas gul intensiv
12660 sort topas gul rimet
12670 sort topas gul mosaik Typ 1 12680 sort topas gul mosaik Typ 2
12690 sort topas gul elfenben intensiv
12700 sort topas gul elfenben rimet
12710 sort topas gul elfenben mosaik Typ 1
12720 sort topas gul elfenben mosaik Typ 2
12730 sort topas rød intensiv
12740 sort topas rød rimet
12750 sort topas rød mosaik Typ 1
12760 sort topas rød mosaik Typ 2
12770 sort topas rød elfenben intensiv
12780 sort topas rød elfenben rimet
12790 sort topas rød elfenben mosaik Typ 1
12800 sort topas rød elfenben mosaik Typ 2
12810 sort topas hvid
12840 sort eumo gul intensiv
12841 sort eumo gul rimet
12842 sort eumo gul mosaik Typ 1
12843 sort eumo gul mosaik Typ 2
12844 sort eumo gul elfenben intensiv
12845 sort eumo gul elfenben rimet
12846 sort eumo gul elfenben mosaik Typ 1
12847 sort eumo gul elfenben mosaik Typ 2
12848 sort eumo rød intensiv
12849 sort eumo rød rimet
12850 sort eumo rød mosaik Typ 1
12851 sort eumo rød mosaik Typ 2
12852 sort eumo rød elfenben intensiv
12853 sort eumo rød elfenben rimet
12854 sort eumo rød elfenben mosaik Typ 1
12855 sort eumo rød elfenben mosaik Typ 2
12856 sort eumo hvid
12901 sort onyx gul intensiv
12902 sort onyx gul rimet
12903 sort onyx gul mosaik Typ 1
12904sort onyx gul mosaik Typ 2
12905 sort onyx gul elfenben intensiv
12906 sort onyx gul elfenben rimet
12907 sort onyx gul elfenben mosaik Typ 1
12908 sort onyx gul elfenben mosaik Typ 2
12909 sort onyx rød intensiv
12910 sort onyx rød rimet
12911 sort onyx rød mosaik Typ 1
12912 sort onyx rød mosaik Typ 2
12913 sort onyx rød elfenben intensiv
12914 sort onyx rød elfenben rimet
12915 sort onyx rød elfenben mosaik Typ 1
12916 sort onyx rød elfenben mosaik Typ 2
12917 sort onyx hvid
12921 sort kobolt gul intensiv
12922 sort kobolt gul rimet
12923 sort kobolt gul mosaik Typ 1
12924 sort kobolt gul mosaik Typ 2
12925 sort kobolt gul elfenben intensiv
12926 sort kobolt gul elfenben rimet
12927 sort kobolt gul elfenben mosaik Typ 1
12928 sort kobolt gul elfenben mosaik Typ 2
12929 sort kobolt rød intensiv
12930 sort kobolt rød rimet
12931 sort kobolt rød mosaik Typ 1
12932 sort kobolt rød mosaik Typ 2
12933 sort kobolt rød elfenben intensiv
12934 sort kobolt rød elfenben rimet
12935 sort kobolt rød elfenben mosaik Typ 1
12936 sort kobolt rød elfenben mosaik Typ 2
12937 sort kobolt hvid

Agatserie
13010 agat gul intensiv
13020 agat gul rimet
13030 agat gul mosaik Typ 1
13040 agat gul mosaik Typ2
13050 agat gul elfenben intensiv
13060 agat gul elfenben rimet
13070 agat gul elfenben mosaik Typ 1
13080 agat gul elfenben mosaik Typ 2
13090 agat rød intensiv
13100 agat rød rimet
13110 agat rød mosaik Typ 1
13120 agat rød mosaik Typ 2
13130 agat rød elfenben intensiv
13140 agat rød elfenben rimet
13150 agat rød elfenben mosaik Typ 1
13160 agat rød elfenben mosaik Typ 2
13170 agat hvid dominant
13180 agat hvid recessiv
13190 agat opal gul intensiv
13200 agat opal gul rimet
13210 agat opal gul mosaik Typ 1
13220 agat opal gul mosaik Typ 2 13230 agat opal gul elfenben intensiv
13240 agat opal gul elfenben rimet
13250 agat opal gul elfenben mosaik Typ 1
13260 agat opal gul elfenben mosaik Typ 2
13270 agat opal rød intensiv
13280 agat opal rød rimet
13290 agat opal rød mosaik Typ 1
13300 agat opal rød mosaik Typ 2
13310 agat opal rød elfenben intensiv
13320 agat opal rød elfenben rimet
13330 agat opal rød elfenben mosaik Typ 1
13340 agat opal rød elfenben mosaik Typ 2
13350 agat opal hvid dominant
13360 agat opal hvid recessiv
13370 agat pastel gul intensiv
13380 agat pastel gul rimet
13390 agat pastel gul mosaik Typ 1
13400 agat pastel gul mosaik Typ 2
13410 agat pastel gul elfenben intensiv
13420 agat pastel gul elfenben rimet
13430 agat pastel gul elfenben mosaik Typ 1
13440 agat pastel gul elfenben mosaik Typ 2
13450 agat pastel rød intensiv
13460 agat pastel rød rimet
13470 agat pastel rød mosaik Typ 1
13480 agat pastel rød mosaik Typ 2
13490 agat pastel rød elfenben intensiv
13500 agat pastel rød elfenben rimet
13510 agat pastel rød elfenben mosaik Typ 1
13520 agat pastel rød elfenben mosaik Typ 2
13530 agat pastel hvid dominant
13540 agat pastel hvid recessiv
13550 agat topas gul intensiv
13560 agat topas gul rimet
13570 agat topas gul mosaik Typ 1
13580 agat topas gul mosaik Typ 2
13590 agat topas gul elfenben intensiv
13600 agat topas gul elfenben rimet
13610 agat topas gul elfenben mosaik Typ 1
13620 agat topas gul elfenben mosaik Typ 2
13630 agat topas rød intensiv
13640 agat topas rød rimet
13650 agat topas rød mosaik Typ 1
13660 agat topas rød mosaik Typ 2
13670 agat topas rød elfenben intensiv
13680 agat topas rød elfenben rimet
13690 agat topas rød elfenben mosaik Typ 1
13700 agat topas rød elfenben mosaik Typ 2
13710 agat topas hvid dominant
13720 agat topas hvid recessiv
13840 agat eumo gul intensiv
13841 agat eumo gul rimet
13842 agat eumo gul mosaik Typ 1
13843 agat eumo gul mosaik Typ 2
13844 agat eumo gul elfenben intensiv
13845 agat eumo gul elfenben rimet
13846 agat eumo gul elfenben mosaik Typ 1
13847 agat eumo gul elfenben mosaik Typ 2
13848 agat eumo rød intensiv
13849 agat eumo rød rimet
13850 agat eumo rød mosaik Typ 1
13851 agat eumo rød mosaik Typ 2
13852 agat eumo rød elfenben intensiv
13853 agat eumo rød elfenben rimet
13854 agat eumo rød elfenben mosaik Typ 1
13855 agat eumo rød elfenben mosaik Typ 2
13856 agat eumo hvid dominant
13857 agat eumo hvid recessiv
13901 agat onyx gul intensiv
13902 agat onyx gul rimet
13903 agat onyx gul mosaik Typ1
13904 agat onyx gul mosaik Typ2
13905 agat onyx gul elfenben intensiv
13906 agat onyx gul elfenben rimet
13907 agat onyx gul elfenben mosaik Typ 1
13908 agat onyx gul elfenben mosaik Typ 2
13909 agat onyx rød intensiv
13910 agat onyx rød rimet
13911 agat onyx rød mosaik Typ1
13912 agat onyx rød mosaik Typ2
13913 agat onyx rød elfenben intensiv
13914 agat onyx rød elfenben rimet
13915 agat onyx rød elfenben mosaik Typ 1
13916 agat onyx rød elfenben mosaik Typ 2
13917 agat onyx hvid dominant
13918 agat onyx hvid recessiv
13930 agat kobolt

Brunserie
14010 brun gul intensiv
14020 brun gul rimet
14030 brun gul mosaik Typ 1
14040 brun gul mosaik Typ2
14050 brun gul elfenben intensiv
14060 brun gul elfenben rimet
14070 brungul elfenben mosaik typ 1
14080 brun gul elfenben mosaik Typ 2
14090 brun rød intensiv
14100 brun rød rimet
14110 brun rød mosaik Typ 1
14120 brun rød mosaik Typ 2
14130 brun rød elfenben intensiv
14140 brun rød elfenben rimet
14150 brun rød elfenben mosaik Typ 1
14160 brun rød elfenben mosaik Typ 2
14170 brun hvid
14180 brun opal gul intensiv
14190 brun opal gul rimet
14200 brun opal gul mosaik Typ 1
14210 brun opal gul mosaik Typ 2
14220 brun opal gul elfenben intensiv
14230 brun opal gul elfenben rimet
14240 brun opal gul elfenben mosaik Typ 1
14250 brun opal gul elfenben mosaik Typ 2
14260 brun opal rød intensiv
14270 brun opal rød rimet
14280 brun opal rød mosaik Typ 1
14290 brun opal rød mosaik Typ 2
14300 brun opal rød elfenben intensiv
14310 brun opal rød elfenben rimet
14320 brun opal rød elfenben mosaik Typ 1
14330 brun opal rød elfenben mosaik Typ 2
14340 brun opal hvid
14350 brun pastel gul intensiv
14360 brun pastel gul rimet
14370 brun pastel gul mosaik Typ 1
14380 brun pastel gul mosaik Typ 2
14390 brun pastel gul elfenben intensiv
14400 brun pastel gul elfenben rimet
14410 brun pastel gul elfenben mosaik Typ 1
14420 brun pastel gul elfenben mosaik Typ 2
14430 brun pastel rød intensiv
14440 brun pastel rød rimet
14450 brun pastel rød mosaik Typ 1
14460 brun pastel rød mosaik Typ 2
14470 brun pastel rød elfenben intensiv
14480 brun pastel rød elfenben rimet
14490 brun pastel rød elfenben mosaik Typ 1
14500 brun pastel rød elfenben mosaik Typ 2
14510 brun pastel hvid
14611 brun topas
14901 brun onyx gul intensiv
14902 brun onyx gul rimet
14903 brun onyx gul mosaik Typ1
14904 brun onyx gul mosaik Typ2
14905 brun onyx gul elfenben intensiv
14906 brun onyx gul elfenben rimet
14907 brun onyx gul elfenben mosaik Typ 1
14908 brun onyx gul elfenben mosaik Typ 2
14909 brun onyx rød intensiv
14910 brun onyx rød rimet
14911 brun onyx rød mosaik Typ1
14912 brun onyx rød mosaik Typ2
14913 brun onyx rød elfenben intensiv
14914 brun onyx rød elfenben rimet
14915 brun onyx rød elfenben mosaik Typ 1
14916 brun onyx rød elfenben mosaik Typ 2
14917 brun onyx hvid
14930 brun kobolt

Isabelserie
15010 isabel gul intensiv
15020 isabel gul rimet
15030 isabe gul mosaik Typ 1
15040 isabel gul mosaik Typ2
15050 isabel gul elfenben intensiv
15060 isabel gul elfenben rimet
15070 isabel gul elfenben mosaik Typ 1
15080 isabel gul elfenben mosaik Typ 2
15090 isabel rød intensiv
15100 isabel rød rimet
15110 isabel rød mosaik Typ 1
15120 isabel rød mosaik Typ 2
15130 isabel rød elfenben intensiv
15140 isabel rød elfenben rimet
15150 isabel rød elfenben mosaik Typ 1
15160 isabel rød elfenben mosaik Typ 2
15170 isabel hvid dominant
15180 isabel hvid recessiv
15190 isabel pastel gul intensiv
15200 isabel pastel gul rimet
15210 isabel pastel gul mosaik Typ 1
15220 isabel pastel gul mosaik Typ 2
15230 isabel pastel gul elfenben intensiv
15240 isabel pastel gul elfenben rimet
15250 isabel pastel gul elfenben mosaik Typ 1
15260 isabelpastel gul elfenben mosaik Typ 2
15270 isabel pastel rød intensiv
15280 isabel pastel rød rimet
15290 isabel pastel rød mosaik Typ 1
15300 isabel pastel rød mosaik Typ 2
15310 isabel pastel rød elfenben intensiv
15320 isabel pastel rød elfenben rimet
15330 isabel pastel rød elfenben mosaik Typ 1
15340 isabel pastel rød elfenben mosaik Typ 2
15350 isabel pastel hvid dominant
15360 isabel pastel hvid recessiv

Phæo
16010 Phæo gul intensiv
16020 Phæo gul rimet
16030 Phæo gul mosaik Typ 1
16040 Phæo gul mosaik Typ2
16050 Phæo gul elfenben intensiv
16060 Phæo gul elfenben rimet
16070 Phæo gul elfenben mosaik Typ 1
16080 Phæo gul elfenben mosaik Typ 2
16090 Phæo rød intensiv
16100 Phæo rød rimet
16110 Phæo rød mosaik Typ 1
16120 Phæo rød mosaik Typ 2
16130 Phæo rød elfenben intensiv
16140 Phæo rød elfenben rimet
16150 Phæo rød elfenben mosaik Typ 1
16160 Phæo rød elfenben mosaik Typ 2
16170 Phæo hvid

Satinet
17010 satinet gul intensiv
17020 satinet gul rimet
17030 satinet gul mosaik Typ 1
17040 satinet gul mosaik Typ2
17050 satinet gul elfenben intensiv
17060 satinet gul elfenben rimet
17070 satinet gul elfenben mosaik Typ 1
17080 satinet gul elfenben mosaik Typ 2
17090 satinet rød intensiv
17100 satinet rød rimet
17110 satinet rød mosaik Typ 1
17120 satinet rød mosaik Typ 2
17130 satinet rød elfenben intensiv
17140 satinet rød elfenben rimet
17150 satinet rød elfenben mosaik Typ 1
17160 satinet rød elfenben mosaik Typ 2
17170 satinet hvid dominant
17180 satinet hvid recessiv

Nye mutationer
18010 Ikke standardiserede mutationer

Figurkanarier


 Tysk Toppet
20120 lipokrom, gul intensiv
20121 lipokrom, gul rimet og mosaik
20122 lipokrom, rød intensiv
20123 lipokrom, rød rimet og mosaik
20124 lipokrom hvidbundet
20125 melanin, gulbundet intensiv
20126 melanin, gulbundet rimet
20127 melanin, rødbundet intensiv
20128 melanin, rødbundet rimet
20129 melanin hvidbundet

Gloster Corona

20210 gul lipokrom og gulbroget rimet med max 25% mørkt melanin
20211 hvid lipokrom og hvidbroget med max 25% mørkt melanin
20220 gul melanin og gulbroget rimet med max 25% gul lipokrom
20221 hvid melanin og hvidbroget med max 25% hvid lipokrom
20230 gul broget rimet med brogethed af forskellig størrelse
20231 hvid broget med brogethed af forskellig størrelse
20240 gul intensiv, lipokrom, melanin, broget

 Gloster Consort

20250 gul lipokrom og gulbroget rimet med max 25% mørkt melanin
20251 hvid lipokrom og hvidbroget med max 25% mørkt melanin
20260 gul melanin og gulbroget rimet med max 25% gul lipokrom
20261 hvid melanin og hvidbroget med max 25% hvid lipokrom
20270 gul broget rimet med brogethed af forskellig størrelse
20271 hvid broget med brogethed af forskellig størrelse
20280 gul intensiv, lipokrom, melanin, broget

Border

20310 lipokrom intensiv
20320 lipokrom rimet
20321 lipokrom hvidbundet
20330 melanin intensiv
20340 melanin rimet
20341 melanin hvidbundet
20350 broget intensiv
20360 broget rimet
20361 broget hvidbundet

Fife

20410 lipokrom intensiv
20420 lipokrom rimet
20421 lipokrom hvidbundet
20430 melanin intensiv
20440 melanin rimet
20441 melanin hvidbundet
20450 broget intensiv
20460 broget rimet
20461 broget hvidbundet

Raza

20520 lipokrom intensiv
20521 lipokrom rimet
20522 lipokrom hvidbundet
20523 melanin intensiv
20524 melanin rimet
20525 melanin hvidbundet
20526 broget intensiv
20527 broget rimet
20528 broget hvidbundet

Lizard

20610 gulbundet intensiv fuld cap
20611 gulbundet intensiv brudt cap
20612 gulbundet intensiv non cap
20620 gulbundet rimet fuld cap
20621 gulbundet rimet brudt cap
20622 gulbundet rimet non cap
20630 rødbundet intensiv fuld cap
20631 rødbundet intensiv brudt cap
20632 rødbundet intensiv fuld cap
20640 rødbundet rimet fuld cap
20641 rødbundet rimet brudt cap
20642 rødbundet rimet non cap
20650 hvidbundet fuld cap
20651 hvidbundet brudt cap
20652 hvidbundet non cap

Lancashire

20710 coppy gulbundet
20711 coppy hvidbundet
20720 plainhead gulbundet
20721 plainhead hvidbundet

Crested

20810 crested rimet
20811 crested intensiv
20812 crested hvid/hvidbundet
20813 crestbred rimet
20814 crestbred intensiv
20815 crestbred hvid/hvidbundet

Yorkshire

20910 lipokrom intensiv
20920 lipokrom rimet
20921 lipokrom hvidbundet
20930 melanin intensiv
20940 melanin rimet
20941 melanin hvidbundet
20950 broget intensiv
20960 broget rimet
20961 broget hvidbundet

Berner

21010 lipokrom intensiv
21020 lipokrom rimet
21030 lipokrom hvidbundet
21040 melanin intensiv
21050 melanin rimet
21060 melanin hvidbundet
21070 broget intensiv
21080 broget rimet
21090 broget hvidbundet

Norwich

21110 lipokrom intensiv
21120 lipokrom rimet
21121 lipokrom hvidbundet
21130 melanin intensiv
21140 melanin rimet
21141 melanin hvidbundet
21150 broget intensiv
21160 broget rimet
21161 broget hvidbundet

Llarguet Espanol

21210 Llarguet Espanol

Münchener

21310 lipokrom rimet
21311 lipokrom intensiv
21312 lipokrom hvidbundet
21313 broget intensiv
21314 broget rimet
21315 broget hvidbundet
21316 melanin intensiv
21317 melanin rimet
21318 melanin hvidbundet

Scotch

21410 lipokrom rimet
21411 lipokrom intensiv
21412 lipokrom hvidbundet
21413 broget intensiv
21414 broget rimet
21415 broget hvidbundet
21416 melanin intensiv
21417 melanin rimet
21418 melanin hvidbundet

Japan Hoso

21510 lipokrom intensiv
21520 lipokrom rimet
21530 lipokrom hvidbundet
21540 melanin intensiv
21550 melanin rimet
21560 melanin hvidbundet
21570 broget intensiv
21580 broget rimet
21590 broget hvidbundet

Bossu Belge

21610 lipokrom intensiv
21620 lipokrom rimet
21630 lipokrom hvidbundet
21640 melanin intensiv
21650 melanin rimet
21660 melanin hvidbundet
21670 broget intensiv
21680 broget rimet
21690 broget hvidbundet

Rheinländer

21710 med top lipokrom intensiv
21711 med top lipokrom rimet
21712 med top lipokrom hvidbundet
21720 uden top lipokrom intensiv
21721 uden top lipokrom rimet
21722 uden top lipokrom hvidbundet

Pariser

21810 lipokrom
21811 lipokrom hvidbundet
21812 melanin
21813 melanin hvidbundet
21814 broget
21815 broget hvidbundet

Giboso Espanol

21910 Giboso Espanol
21911 Giboso Espanol hvidbundet

Schweizer Frisé

22010 Schweizer Frisé
22011 Schweizer Frisé hvidbundet

Gibber Italicus

22110 Gibber Italicus
22111 Gibber Italicus hvidbundet

Sydhollænder

22210 lipokrom
22211 lipokrom hvidbundet
22212 melanin
22213 melanin hvidbundet
22214 broget
22215 broget hvidbundet

Paduaner

22310 med top
22311 med top hvidbundet
22420 uden top
22421 uden top hvidbundet

Nordhollænder

22510 lipokrom
22511 lipokrom hvidbundet
22512 melanin
22513 melanin hvidbundet
22514 broget
22515 broget hvidbundet

Fiorino

22610 med top lipokrom
22611 med top lipokrom hvidbundet
22612 med top melanin
22613 med top melanin hvidbundet
22614 med top broget
22615 med top broget hvidbundet
22620 uden top lipokrom
22621 uden top lipokrom hvidbundet
22622 uden top melanin
22623 uden top melanin hvidbundet
22624 uden top broget
22625 uden top broget hvidbundet

Makige

22710 Makige
22711 Makige hvidbundet

Mehringer

22810 lipokrom
22811 lipokrom hvidbundet
22812 melanin
22813 melanin hvidbundet
22814 broget
22815 broget hvidbundet

AGI

22910 AGI
22911 AGI hvidbundet

Melado tenerfeno

23010 Melado tenerfeno
23011 Melado tenerfeno hvidbundet

Irish Fancy

24010 Irish Fancy

Harlekin

25010 med top
25011 uden top

Nye racer

29000

 Posted by at 10:30
apr 042012
 

Følgende er gældende for alle figurkanarierne:

Brogethed ved lipokrom fuglene.
Det er tilladt at udstille en fugl som ren lipokrom, hvis den har en mørk plet på hoved eller krop på max 1 cm², eller 3 mørke sammenhængende vinge eller halefjer.

Brogethed ved melanin fuglene.
Det er tilladt at udstille en fugl som ren melanin, hvis den har en lys plet på hoved eller krop på max 1 cm², eller 3 lyse sammenhængende vinge eller halefjer.

 

Copyright: DKK og JFKK

 Posted by at 10:15
apr 042012
 

Lipokrom og melanin fugle fremkommer ved alle kanarieracer uanset om det er farvekanarier eller figurkanarier.

Lipokromfarve. (Fedtstoffarve) (Bundfarve):
Den er hvide – gul – eller rød og er det der giver fuglene farve i deres fjerdragt. Lipokromfarven der er lig med fedtstoffarven skal fremkomme jævnt over hele fuglen. På melaninfuglene vil farven på de intensive fugle fremstå ren og klar, fordi intensivfaktoren fortrænger det brune phæo-melanin mellem striberne.

Melanin. (Pigment):
Det er det der giver kanarierne det mørke farvestof i fjerdragten. Der findes to typer melanin: eu-melanin der blandt andet giver de mørke striber vi kan se på ryggen og siderne af melaninfuglene samt phæo-melanin der fremkommer som en brun farve i fjerene og er særlig tydelig mellem ryggens striber.

Rimede og intensive fugle fremkommer ved alle kanarieracer uanset om det er farvekanarier eller figurkanarier.

Rim – rimet – rimlaget: er betegnelsen vi bruger, når fuglene viser et hvidt lag over hele bundfarven som om de var dækket af et fint lag frostrim. Der kan selvfølgelig være store forskelle på hvor kraftigt rimlaget fremkommer, helt fra hvor det næsten dække fuglens bundfarve til en ganske svag smule der kun kan anes på gumpen eller fuglens hals. De rimede fugle har ret brede og lange fjer, jo mere rimede desto bredere og længere fjer, dermed kan det også forklares hvorfor der er den forskel mellem de rimede fugle. gumpen eller fuglens hals. De rimede fugle har ret brede og lange fjer, jo mere rimede desto bredere og længere fjer, dermed kan det også forklares hvorfor der er den forskel mellem de rimede fugle.

Hvis man tænker sig at der er en given mængde farvestof tilstede til hver fjer, vil der ved de længste fjer ikke være farvestof til at dække mere end halvdelen af fjeren, således at resten af fjeren viser et farveløst hvidt område, det synlige resultat vil være en fugl med svag bundfarve og store hvide områder. Men ved smallere og smallere fjer, vil farven kunne dække mere og mere af fjeren, til vi når helt frem til at det kan dække hele fjerens overflade og dermed fremkommer der mange forskellige grader af rim.

På de røde rimede lipokromfugle er det ret let at se forskel på rimede og intensive, fordi rimen her fremkommer i retningen af små halvmåner yderst på fjerene, hvorimod det på de gule rimede mere fremkommer i form af et hvidt slør, eller som om fuglen er dækket af et let lag frostrim. På de hvide fugle kan man ikke umiddelbart se forskel, det vil kun være muligt at adskille rimede og intensive ved at sammenligne fjerenes brede og længde.

Intensiv:
Modpolen til rim. Det betegner at farvestoffet dækker hele fjerenes overflade så der overhovedet ikke kan anes noget hvidt i fjerdragten, en faktor der har stor indflydelse på fjerdragtens længde og dermed farven på fjerene. Da den givne mængde farve ikke skal dække så stort et område, vil den kunne dække hele fjerens overflade, således bundfarven vil fremstå stærkere og mere ren – klar. De to udtryk kan også betragtes som bund og top på en skala fra 0% til 100%, hvor rimede fugle ved 0% (hvis de findes) vil være så godt som uden farve og med meget lange løse fjer, hvorimod intensive der er i nærheden af de 100% vil være meget tyndbefjeret så man på nogle områder af kroppen kan se huden gennem fjerene, og farven vil være meget ren og klar. De fugle der ligger omkring 50% er de fugle vi af og til betegner som ”hverken eller fugl” forstået på den måde at de rent udstillingsmæssigt ikke kan henregnes til hverken de rimede eller intensive serier. Normal praksis er at man sammensættes avlspar af intensiv x rim eller omvendt, men ikke ved gloster opdrætterne, de har nu i mange år udelukkende avlet med rim x rim,  men her skal avleren så have en rimelig erfaring for at opstille de rigtige kombinationer, ellers vil der avles fugle med alt for lange fjer der kan medføre ”lumps” og alt for løs fjerdragt. Intensivfaktoren arver uafhængigt, der ingen forskel på hvem af forældrene der er intensiv eller ikke-intensiv, i begge køn vil der fødes såvel intensive som rimede fugle.

 

Copyright: DKK og JFKK

 Posted by at 10:10