dec 092010
 

Fuglerum

Når man vælger sig et lokale til sit fuglehold indendørs, bør man først og fremmest lægge vægt på orienteringen i forhold til verdenshjørnerne. Et sydvendt vindue er altid at foretrække, fordi det giver mulighed for dagslys hele året. Ikke mindst i vinterhalvåret skal man tage højde for, at lysintensiteten og lysmængden skal være så stor som mulig.
Man bør i videst mulig omfang undgå at vælge et værelse i en kælder. Der opstår let luft- og fugtproblemer på grund af indelukkethed. Desuden vil man være tvunget til at benytte kunstlys hele året.

Kunstlys
Anvendelsen af kunstlys kan i sig selv ikke anses som et problem, da der på markedet findes et stort udvalg af glødelamper og lysstofrør. Et meget lysstærkt rør er bedst, gerne med en lysintensitet på op mod 5000° Kelvin.
På det udenlandske marked findes et rør, som har været rost stærkt for sit lysindhold og farvebalance. Røret hedder TRUE-LITE-DURO-TEST-rør. Det, som i særlig grad fremhæves ved røret, er dets indhold af infrarøde og ultraviolette stråler. Begge stråletyper underbygger fuglenes velbefindende. Dog bør man passe på med brug af rør med et for stærkt indhold af infrarøde og ultraviolette stråler, da disse stråler kan påvirke fuglenes øjne. Når man skal regne ud, hvor mange rør og/eller hvor kraftigt lys man skal benytte, bør man regne med ca. 15-20 watt pr. m2. Ved opsætningen skal man kunne tænde og slukke for de forskellige rør enkeltvis, således at lysintensiteten kan varieres afhængig af årstiden, eller den kunstige årstid, man vil opnå. Hvis det nævnte rør ikke kan skaffes, anbefales det at stræbe efter en farvebalance i retning af dagslys. Undersøg farvespektrets indhold af røde, grønne, gule, blå stråler. En elektriker vil kunne indhente disse oplysninger gennem importøren.
Lysstofrør kan umiddelbart hænges op i volieren, da de ikke bliver for varme eller på anden måde skader fuglene. Derimod vil højfjeldssol eller ultraviolette lamper skade. UV-lys, som ligeledes er for stærkt kan forårsage betændelse i bin-devævshinden i øjet. Hvad lysintensiteten angår kan man sjældent få for meget lys, tværtimod. Mange opdrættere er tilbøjelige til at holde deres fugle for mørkt, specielt i vinterhalvåret. Dette vil i værste fald kunne påvirke fuglenes yngleryt-me senere på året, fordi de ikke vil opnå den hormonbalance, som underbygger en regelmæssig ynglerytme.

 Posted by at 00:43