jan 172005
 

En effektiv ventilation er et felt, mange opdrættere forsømmer at tage hensyn til under konstruktionen. Man kan vælge at bygge ventilationskanaler i huset eller at foretage luftudskiftning ved hjælp af eldrevne ventilatorer. Det vil være klogt at inkorporere begge løsninger i planlægningen, således at man har en primær ventilationskilde, som giver et let dagligt luftskifte, takket være den naturlige luftcirkulation.

Det væsentlige punkt i den primære ventilation er tilstrækkelig og konstant tilgang af frisk luft, som cirkulerer frit i rummet for til slut at strømme ud i den øvre del af huset, enten gennem en kanal eller et vindue i fronten eller gennem en trækkanal i loftet. Man skal altid undgå ventilationshuller, som er placeret modsat hinanden; de skaber træk i huset, hvilket er yderst skadeligt for fuglene. Derudover skal man tage hensyn til placeringen af trækhuller i forhold til yngleburene og voliererne. Ventilatoren skal altid placeres modsat yngleburene.
En el-dreven ventilation vil være yderst effektiv som sekundær ventila-tionsmulighed, idet man ofte kommer ud for kolde perioder, hvor man er nødt til at lukke af for luftcirkulationen. Ventilationen kan enten hente frisk luft ind eller få trukket den dårlige luft ud af huset. Om sommeren er den uundværlig, fordi man let i højsommeren kommer op på meget høje temperaturer i huset, især på en vindstille dag.

 Posted by at 23:16

Sorry, the comment form is closed at this time.